Het werkt echt

Met nog zo’n vijf weken te gaan dit jaar (waar­van twee als vakantie) kan ik nu al zeggen dat er door mij weer meer gelezen is dan vorig jaar. Op mijn leesli­jst staat de teller op 26 titels net zoals een jaar eerder pas op ’t eind van de twaalf maan­den. Het moet dus lukken om de der­tig te halen.

Is het mij alleen om deze per­soon­lijke records te doen? Lezen hoort toch ontspan­ning te bieden en geen stressvolle race naar meer meer meer? Want dan kan ik net zo goed aan binge-read­ing gaan doen. Nee, vergeet de records. De reden waarom ik van­daag even wil stil­staan bij het feit dat het me gelukt is wat meer te lezen dan voor­gaande jaren is vooral omdat ik voor mezelf heb bewezen dat ik het nog kan.

Een paar jaar gele­den merk­te ik dat het me steeds moeil­ijk­er afging lan­gere tijd achter elka­ar te lezen. Teveel aflei­d­ing. En dan voor­namelijk van social media. Con­tinu check­en of er geen nieuwe bericht­jes of sta­tusup­dates waren. Plus de tijd die hier­door ‘ver­loren’ ging. Tel daar­bij de tijd op die opging aan tele­visie kijken en je snapt dat ik niet veel boeken uit­gelezen kreeg.

Daarom ben ik wat zak­en gaan veran­deren omdat ik het idee had dat lezen mij wel alti­jd de meeste bevredig­ing gaf. Rig­oreus heb ik veel social media accounts stopgezet en mezelf ook ged­won­gen min­der tijd op inter­net door te bren­gen. Daar­door moest ik vooraf bij mezelf meer te rade gaan wat ik eigen­lijk op inter­net wilde gaan doen voor­dat ik uit rou­tine de brows­er aank­lik­te. Niets bij­zon­ders, was vaak het antwo­ord. Waar­na ik het alsnog achter­wege liet en een boek (weer op)pakte.

Idem met tele­visie kijken. Eerst even nadenken waarom ik de afs­tands­be­di­en­ing erbij pak­te. Was er iets wat ik spe­ci­aal wilde zien? Of, wat min­stens zo vaak voork­wam, was er iets waar­voor de tele­visie moest aan bli­jven staan nadat dat ene pro­gram­ma was afgelopen? Nee? Uit dat ding!

In het begin was het moeil­ijk. Maar doe het een tijd­je en het wordt een nieuwe gewoonte. Alles valt aan- of af te leren. Aldus kreeg ik steeds meer vri­je tijd tot mijn beschikking. Die ik trouwens niet alleen opvulde met lezen. Het had als posi­tief bij-effect dat ik ondere andere meer ging sporten. Hard­lopen in mijn geval. En ik weet niet of het iets met elka­ar te mak­en heeft, maar de ontspan­nende werk­ing van hard­lopen (zo werkt het althans bij mij) in com­bi­natie  met min­der negatieve energie (die ik toch regel­matig over­hield na het bezoeken van som­mige inter­net­sites) hebben me geholpen mijn con­cen­tratieboog voor het lezen te ver­groten.

Tegen­wo­ordig kan ik makke­lijk enkele uren achtereen lezen zon­der dat ik de behoefte voel om mail, twit­ter of iets dergelijks te check­en. Het is eerder dat ik het bestaan van die zak­en com­pleet vergeet. De tele­visie gaat al bij­na niet meer aan. Hoo­gu­it voor het nieuws tij­dens het avon­de­ten. Of een aflev­er­ing van het een of ander op Net­flix. En dan laat ik het echt bij een­t­je.

Nu alleen nog iets zien te verzin­nen hoe ik min­der kan gaan werken. Want dat weer­houdt me momenteel het meest om nog meer te kun­nen lezen. Gelukkig heb ik niet zo heel veel uren slaap nodig.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets