A Radiostar is Born!

De bedoel­ing was om vanavond een ent­hou­si­aste besprek­ing gelardeerd met stem­mige vide­ofrag­menten te posten over de film Walk the line waar ik gis­ter al naar ver­wees. Het liep anders.

Rond vijf uur kreeg ik een bericht­je van mijn Inge dat ze lat­er thuis zou zijn want ze was gevraagd voor een kort vraagge­sprek op Radio1. Daar­voor moest ze op stel en sprong naar de stu­dio in Eind­hoven (het dicht­st­bi­jz­i­jnde vanu­it Weert waar ze van­daag train­ing had gegeven). Om kwart voor zes was het de bedoel­ing dat ze in het Radio1 Jour­naal een toelicht­ing zou geven bij een rechter­lijke uit­spraak over het stopzetten van thuishulp. Al met al duurde het vier en een halve min­u­ut.

Nadat we lat­er dan gewoon­lijk gegeten had­den en haar optre­den op de radio tot in detail had­den doorgenomen en meer­maals had­den afge­speeld, mocht ik aan het werk om het bewuste frag­ment te knip­pen uit de oor­spronke­lijke opname, te upload­en naar een vers aange­maakt sound­cloud account en ver­vol­gens via een wid­get op haar spe­ciale Wmo 2015 web­site te plaat­sen. Als je naar de web­site gaat dan kun je door aan de rechterkant naar bene­den te scrollen het bewuste inter­view beluis­teren.

Maar ik ga het natu­urlijk ook hier plaat­sen. Omdat ik zo ontzettend trots ben. Want het is niet mis­selijk om als expert te mogen fun­geren in deze com­plexe materie. Een terechte waarder­ing voor jaren van noeste arbeid. En dan heeft ze ook nog eens zo’n prachtige radiostem. Dat mag ik jul­lie niet ontzeggen. Dus luis­ter!

Wat mij betre­ft bli­jft het hier niet bij en gaan we nog veel van haar horen (en zien).

~ ~ ~

PS: Mor­gen miss­chien alsnog die besprek­ing van Walk the line. Wie zal het zeggen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets