Aan het lijntje houden

I walk the line. Heer­lijk om deze titel van de song door John­ny Cash te kun­nen ver­melden. Het geeft me ein­delijk eens de gele­gen­heid om een blog­post te begin­nen met ‘ik’. Maar daar bli­jft het vanavond dan ook bij. Ondanks dat ik er gis­ter goede hoop op had om van­daag wat aan­dacht aan de film Walk the line (de biopic over John­ny Cash) te geven nadat ik ‘m afgelopen week­end op aan­raden van onze Europese Sup­ply Chain man­ag­er had bekeken, heb ik ook nu weer een excu­us voorhan­den waarom het er wederom niet van gekomen is: leeswerk.

Aanstaande maandag moet vol­gens plan­ning een besprek­ing online voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur. De trouwe lez­er (ja, jij dus) hoef ik niet meer te vertellen dat ik elke maand mijn best doe om twee boeken te lezen voor deze blog­ger­sleesclub. Op de 15de en 30ste bloggen we dan over die boeken (in decem­ber respec­tievelijk over Het labyrinth en De val van Jakob Duikel­man). Onder­tussen al meer dan een jaar vaste prik. Maar toch slaag ik er iedere keer opnieuw weer in om pas op het aller­laat­ste moment met het lezen van de boeken te begin­nen.

Dit komt voor­namelijk door het andere leeswerk dat ik naar bin­nen kri­jg ‘geschoven’. In deze decem­ber­maand (of althans, wat er nog van rest) is me gevraagd om een stuk te schri­jven over het boek­je Meer verkopen met je web­shop uit de serie Dig­i­tale trends en tools in 60 minuten. Verder heb ik van Jol­ka haar debu­utro­man (lit­eraire thriller) Memen­to Mori liggen waar ik graag ook nog op korte ter­mi­jn reclame voor wil mak­en. En ik ben bezig met mijn Read-A-Long over 2666. Een mon­ster­pro­ject mag ik wel zeggen.

Oh ja, ik ben ook nog eens in de ban ger­aakt van het werk van Julian Barnes. Nu ik A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ter en The sense of an end­ing heb gelezen, liggen er alweer twee nieuwe titels klaar voor in de ker­st­vakantie.

Daarom vanavond opnieuw geen Walk the line kijk­er­var­ing. Als com­pen­satie dan maar alvast de trail­er van de film. Ga ik verder met lezen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets