Blogplannen revisited

Laat ik eens begin­nen met een niet geheel willekeurige weekindel­ing te ver­melden:

  • maandag: muziek
  • dins­dag: #50books
  • woens­dag: vri­je invulling, miss­chien wel fic­tie
  • don­derdag: geschiede­nis
  • vri­jdag: boekenkast
  • zater­dag: fotografie
  • zondag: cul­turele stelling

Gaat er al een bel­let­je rinke­len? Nee? Nou, dat kan klop­pen want het waren mijn blog­plan­nen voor het jaar 2014 en ik denk dat ik me er zo’n 1 à 2 weken aan heb weten te houden. Alleen aan de boekenkast heb ik door het jaar heen nog wat invulling gegeven. Het moge duidelijk zijn, ik ben niet van de plan­nen en struc­tu­ur hier op mijn blog.

Ergens wist ik het wel, maar in de com­fort zone van een twee­t­al weken vakantie leek het me een ver­standi­ge aan­pak om het bloggen eens wat meer in te kaderen. Omdat ik dacht dat het mijn onderliggende doel­stelling, namelijk iedere dag iets pub­liceren, zou verge­makke­lijken. Tot dan toe, en twee weken lat­er was het niet anders, zat ik vaak op een avond me suf te piek­eren over waar ik het nu weer eens over zou gaan hebben om dan uitein­delijk zwaar gefrus­treerd na mid­der­nacht in bed te rollen zon­der iets gepost te hebben. Het was ver­loren tijd.

Hoe makke­lijk zou het niet zijn om door mid­del van vaste onder­w­er­pen per dag geen tijd ver­loren te lat­en gaan aan te bedenken waar je over zou gaan bloggen? Moeil­ijk dus.

Al snel zag ik in dat deze manier niet de juiste was voor mij. Wel hielp het me gedeel­telijk om door de week heen de tijd ’s avonds nut­tig te best­e­den aan enkele van deze rubrieken. Nog meer dan het jaar ervoor heb ik in 2014 veel gelezen (en muziek) geluis­terd. Ik ver­gat echter om er regel­matig (over) te bloggen.

Het komende jaar zal het niet anders gaan. Zon­der vas­tom­li­jnd idee dit­maal ga ik proberen weer min­stens even­veel te lezen. Alleen wil ik wat vak­er (erover) gaan bloggen. Niet iedere dag. Maar wel vaak. Waar­bij ik de afwis­sel­ing zal zoeken tussen de wat meer tij­drovende lon­greads over mijn leeser­varin­gen en daar­naast de vee­lal korte vri­jbli­jvende updates of obser­vaties zoals onder­hav­ige blog­post er een is.

PS: Bij deze vraag ik alvast toestem­ming om indi­en nodig af te wijken van deze niet als zodanig gedefinieerde blog­plan­nen.

dante1
Infer­no – Plate 22 | Gus­tave Doré

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets