Hulpbehoevend doel gezocht

Elja schreef een blog­post. Dat doet ze iedere dag, dus zo bij­zon­der is het niet ben je geneigd te denken. Tot­dat je het zelf zou moeten doen, iedere dag bloggen. Dan denk je daar wel anders over. Maar terug naar die blog­post waar ik het eigen­lijk over wil hebben: Over tik­fouten en dig­i­tale speur­tocht­en. Daarin doet Elja een oproep om met vele blog­gers een actie op te starten ron­dom de ker­st­pe­ri­ode:

Een blo­gestafette. Maar makke­lijk­er.
En dan voor een goed doel?!
Wat denken jul­lie? Hoe pak je zoi­ets aan?

Een goed idee waar ik graag aan mee zou willen werken. In de com­men­taar sec­tie wis­selden we wat van gedacht­en:

Ik: Miss­chien kun­nen we alle­maal (als ‘aanges­loten blog­gers’) een week lang een sticky post op onze blogs zetten met een vooraf bepaald goed doel en daar dan ieder voor zich een per­soon­lijk ver­haalt­je erbij waarom het belan­grijk is om dat goede doel te ste­unen. En natu­urlijk duidelijk aangeven hoe en waar dat goede doel ges­te­und kan wor­den (bv door geld, vri­jwilliger­swerk, hulp­goed­eren, al naarge­lang het goede doel). Daar­naast dan miss­chien er een een aparte pagina/domein voor mak­en waar alle blog­post naar doorgelinkt kun­nen wor­den of iets met een hash­tag doen en dan flink reclame mak­en op social media.

Elja: Ja dat zou leuk zijn. Vooral als we het met een Goed Doel afstem­men? Echt een soort van cam­pagne voeren?

Ik: Net zoals BN’ers een lied zin­gen voor een goed doel, zouden wij als blog­gers toch ook geza­men­lijk een goed doel kun­nen pro­moten door er een tijd­lang over te bloggen of promi­nent op onze site ver­melden?

Elja: Ja dat zou gaaf zijn. Als cadeaut­je voor 5 jaar #blog­praat een week lang cam­pagne. Of zo’n 24-uurs blog­marathon.
Het leukst zou zijn een goed doel dat iets met online te mak­en heeft miss­chien? In NL? Of er buiten?

Maar ook bij mij rijst de vraag hoe zoi­ets aan te pakken. Waar zijn die goede doe­len wan­neer je ze nodig hebt? Is er ergens een site waar ze ver­meld staan? Een soort van mark­t­plaats voor goede doe­len?

Weet jij er miss­chien een waar­van je denkt dat die pri­ma zou passen bin­nen de opzet van een blo­gestafette of blog­marathon? Of kun je ons ver­wi­jzen naar een plek waar ze in de aan­bied­ing zijn? Laat het dan snel weten en hopelijk kun­nen we via een geza­men­lijke inspan­ning als bevlo­gen blog­gers een wezen­lijke bij­drage lev­eren aan de real­isatie van een hulp­be­ho­evend doel. Zegt het voort!

~ ~ ~

Update 18/12/2015: Op de site Goede doe­len staan er al een hele hoop ver­meld. 

~ ~ ~

 • Het doel ver­splin­tert maar door de decen­tral­isatie maar in veel wijken en dor­pen staan stichtin­gen klaar om de gat­en die vallen in zorg en welz­i­jn zoveel mogelijk op te van­gen. Het echte par­ticiperen kun je nauwelijks indi­vidueel doen. Natu­urlijk, je kunt je bij­drage lev­eren, een goedbe­doelde drup­pel. Hoe je het bij elka­ar, kunt kri­j­gen, ik weet het niet. Iemand anders?

 • Ik weet het ook niet, maar hopelijk gaan er wat reacties/tips/etc hier en/of op twit­ter komen waar we meer verder aan de slag kun­nen om er zoals gezegd de laat­ste twee weken van het jaar wat meer aan­dacht aan te best­e­den. Als een zoveel­ste goedbe­doelde drup­pel.

 • Ik deed nooit eerder mee met #blog­praat, want brid­gen is nor­maal mijn maanda­gavond invulling. Nu ben ik aan het opkale­fateren en zag een tweet van Elja voor­bij komen, waar zullen we het va. over­hebben in #blog­praat. Ik stelde voor om het onder­w­erp #goed­doel te gebruiken.
  Ze ging erover nadenken en nu zie ik het hier terug, leuk.

  Heel veel goede doe­len kun­nen ieders ste­un gebruiken. Mijn doel http://www.fshd.nl wordt ges­te­und door een kleine groep mensen, want de mensen die zijn aangedaan zijn met weini­gen. Nu hoor ik sinds kort ook bij een hele grote groep die de diag­nose kanker kreeg. Daar zou ik mijn geld ook bij kun­nen neer­leggen. KWF, MDL etc.
  Een goed doel, zon­der strijk­stok, in Paarl ZA heeft ook mijn per­soon­lijke belang­stelling, ik heb fysiek drie con­tain­ers kun­nen vullen met uw spullen.

  Ik pleit hier­bij voor een bij­drage http://www.ambulancewens.nl want 13% van de mensen over­li­jdt tenslotte maar in slaap of hart­stil­stand. Voor je vad­er, moed­er, man, vriend, col­le­ga e.a. die allen te mak­en kri­j­gen met een lek of gebrek.
  Aan het eind van je lev­en, toch nog een dag­je of meer op stap m.b.v. deskundi­ge medew­erk­ers etc. als het niet meer ver­ant­wo­ord lijkt dit met de fam­i­lie te doen of als er geen fam­i­lie meer is en of geen geld. Een mooi ini­ti­atief waar ik zelf nog geen gebruik van heb hoeven mak­en en ook niet pre­cies weet hoe het werkt… maar ook zij kri­j­gen een drup­pel. Al is het maar aan­dacht. http://www.ambulancewens.nl

  • Dank voor je reac­tie, Mar­janne. Ik wist eerlijk gezegd niet van je ver­melde diag­nose. Dan snap ik dat je nog meer betrokken raakt bij de vele deskundigen/vrijwillers die vaak dag en nacht in touw zijn om hulp op aller­lei fron­ten te bieden.
   Dat is ook waarom het zo nodig is om daar regel­matig aan­dacht aan te best­e­den. Met betrekking tot #blog­praat is het nog even zoeken in welke vorm dit gegoten gaat wor­den. Een geza­men­lijke actie ron­dom 1 spec­i­fiek doel of ieder voor zich met een eigen keuze. Miss­chien dat het dit week­end of anders a.s. maandag duidelijk wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets