Derde kerstdag

Deze blog­post is deel 7 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

[Het is zater­dagocht­end. Suzan en Lau­rens zit­ten aan de keukentafel.]

Waarom begon je gis­teren toch weer over poli­tiek?

Nou?
[Iemand staat op.]
Wil je nog wat koffie?
Ja begin maar over iets anders. Negeer me maar.
Koffie?
Nee ik hoef geen koffie.
[Iemand gaat weer zit­ten.]
Nou?
Wat nou?
Nou als in ga ik nog antwo­ord kri­j­gen.

[Iemand staat op en schenkt zich koffie in.]
Ik dacht dat je geen koffie hoefde.
Klopt. Net niet nu wel.
Lekker kinder­achtig.
Nee jij met je geen antwo­ord geven op mijn vraag. Dat is pas vol­wassen gedrag.

Nou?
Ik ga me aan­kle­den. We moeten nog bood­schap­pen doen.
Jezus! Wat ben jij een eikel!
Nee die broer van jou. Dat is een fijne vent.
Wat heeft dat er nu weer mee te mak­en?
Je wilde het toch over gis­teren hebben? Dan kun je het kri­j­gen ook. Vanaf nu ga ik naar geen enkel fam­i­liefeestje als ik weet dat die hufter van een broer van jou er ook is.
Het is anders ook jouw fam­i­lie!
Huh? Waar heb je het over?
Ooit geho­ord van schoonfam­i­lie? Denk toch na voor­dat je zomaar wat roept.
What­ev­er. Ik ga me aan­kle­den.
[Iemand staat op.]
What­ev­er what­ev­er. Praat toch nor­maal. We zijn hier in Ned­er­land.
Dat zei je broer ook.
Wat? Wat zei je?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« DrukEerste ker­stdag »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets