50booksboomerang

Op deze laat­ste zondag van 2014 heeft Martha (aka DrsPee) de 52ste vraag online gezet in het kad­er van #50books. Om het in sti­jl af te ron­den heeft ze zelfs twee vra­gen in deze blog­post ver­w­erkt.  Geen geringe presta­tie want ik weet uit ervar­ing hoe lastig het soms kan zijn om iedere week opnieuw een boekgere­la­teerde vraag te verzin­nen. En dat niet alleen, er moet ook nog een orig­inele blog­post bij geschreven wor­den. Maar het is haar gelukt en daar­voor niets dan respect!

Weinig respect daar­ente­gen voor mijzelf want ondanks al mijn goede voorne­mens aan het eind van 2013 toen ik het stok­je over­droeg aan Martha heb ik daar­na slechts spo­radisch een bij­drage geleverd aan #50books. Afkick­ver­schi­jnse­len van een jaar lang zelf vra­gen verzin­nen? Wie zal het zeggen? Het is er in ieder geval niet van gekomen. Toch ging het in de laat­ste maan­den van dit jaar weer kriebe­len elke keer wan­neer ik de hash­tag voor­bij zag komen. Zek­er toen ik hoorde dat Martha op zoek was naar een blog­ger die het in 2015 van haar kon overne­men. Zou ik het miss­chien weer eens een jaart­je moeten proberen?

Blijk­baar trekt het vra­gen stellen me meer aan dan het beant­wo­or­den ervan. In veel gevallen had ik in het jaar dat ik zelf de vra­gen ver­zon vaak ook al bedacht wat mijn antwo­ord ging wor­den. Meestal had ik dan geen zin meer om dat ver­vol­gens nog eens in een blog­post te zetten. Ik was meer geïn­ter­esseerd in de reac­ties van mijn bezoek­ers. Dat is dan ook de voor­naam­ste reden waarom ik de hand­schoen opneem en in het nieuwe jaar weer iedere zondag­mor­gen (helaas zon­der de #popmed­i­tatie van @stevengort) voor dag en dauw een nieuwe #50books opdracht ga uitwerken. Ik heb er zin in!

Bij deze wil ik Martha heel erg bedanken voor haar goede zor­gen om #50books Alive & Kick­ing te houden. Zon­der haar was dit ini­ti­atief hoogst­waarschi­jn­lijk een stille dood gestor­ven. En natu­urlijk gaat mijn dank ook uit naar de blog­gers die wel de moeite hebben genomen om te doen wat ik verza­akt heb in 2014: rea­geren. Hopelijk bli­jven ze dat ook doen in 2015…

~ ~ ~

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets