Woensdag, 31 december 2014

Tot vol­gend jaar!

Over een klein half uur­tje zak­ken we af naar het zui­den (van Neder­land) om daar Oud­jaars­dag door te bren­gen. Hope­lijk zijn we tegen dat het vuur­werk van­nacht los­barst weer terug in Arn­hem om lek­ker thuis het nieu­we jaar in te luiden.

Voor nu wens ik ieder­een een gezel­li­ge jaar­wis­se­ling en hoop dat 2015 brengt wat jul­lie er van ver­wach­ten. Tot mor­gen vol­gend jaar!