Mijn goede voornemens voor 2015 (niet allemaal)

Van­nacht, toen het erg­ste vuur­w­erkgeweld achter de rug was en de poezen enigszins gekalmeerd, lag ik nog een tijd­je in bed te over­denken of ik eigen­lijk wel goede voorne­mens voor het prille jaar had.

Dit is wat ik deze ocht­end nog weet te herin­neren van wat ik een aan­tal uren eerder wist te verzin­nen voor­dat ik als een blok in slaap viel:

  • iedere dag de nieuwe artike­len op De cor­re­spon­dent lezen (op dit moment heb ik zegge en schri­jve 1246 bewaarde pub­li­caties zoals dat zo mooi heet en eerlijk gezegd wil ik dat niet verder lat­en oplopen);
  • iedere week het nieuw­ste exem­plaar van De Groene Ams­ter­dammer lezen (ik ben bij tot en met halver­wege mei 2014);
  • iedere week min­i­maal drie keer gaan hard­lopen als train­ing voor een vol­gende halve marathon (het huidi­ge plan van aan­pak is om er een­t­je te gaan lopen eind april begin mei);
  • iedere maand min­stens 1 boek lezen voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur (het afgelopen jaar heb ik er iedere maand twee gelezen, maar miss­chien moet ik dat terug­bren­gen naar een­t­je zodat ik tijd over ga houden voor ander lees- en schri­jfw­erk);
  • iedere maalti­jd zo gezond mogelijk houden (de the­o­rie over bewust eten moet ik meer in de prak­tijk bren­gen zodat zow­el ikzelf als dier en milieu er beter van wor­den);
  • niet iedere dag te bloggen (want ik heb gemerkt dat wan­neer ik het ontken dat het dan het beste lukt om iedere dag te bloggen, dus ik ga het dit jaar NIET voor de zoveel­ste keer proberen);

Ik weet zek­er dat ik meer had ver­zon­nen, maar los van de zak­en die ik echt ver­geten ben ga ik hier tevens niet alles ver­melden waar­van ik nu al weet dat ik het toch niet ga waar­mak­en. Het moet wel leuk bli­jven in 2015.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets