Blogtour — De barmhartigen

En waar zal dat boek van jou zoal over gaan, als ik vra­gen mag?’
‘Over de waarheid.’
‘Je meent het. Klinkt heel boeiend. Ik zit op het pun­t­je van mijn stoel, echt waar. Onthoud één ding: geen enkele roman­lez­er is geïn­ter­esseerd in de waarheid. Wie de waarheid of wat daar voor moet door­gaan wil lezen, koopt wel een krant. Lit­er­atu­ur gaat niet om de feit­elijke waarheid, maar om waarachtigheid. Dat is iets totaal anders. “De” waarheid bestaat trouwens niet, mijn beste. En als ze al bestaat, wil nie­mand er een boek over lezen. Omdat de waarheid meestal oer­saai is. Je kunt beter een boek schri­jven over de leu­gen. Dat is duizend keer inter­es­san­ter en span­nen­der. Dat verkoopt veel beter. Mensen zijn gek op leu­gens. De wereldlit­er­atu­ur is gebouwd op verzin­sels en luchtkaste­len. De kun­st bestaat erin ze als waarheid te ver­pakken in een meeslepend ver­haal.’
[p.53, De barmhar­ti­gen]

~ ~ ~

Aanstaande maandag begint de blog­tour ron­dom het nieuwe boek De barmhar­ti­gen geschreven door Koen van Wiche­len. Via het con­tact­for­muli­er op mijn site kreeg ik een uitn­odig­ing om mee te doen waar ik geen nee tegen kon zeggen. Inmid­dels is het pro­gram­ma bek­end en zal ik op woens­dag 7 jan­u­ari mijn leeser­var­ing online zetten. Hieron­der kun je zien welke blog­gers nog meer deel­ne­men aan de blog­tour en op welke datum zij zullen posten. Zet het in je agen­da, zou ik willen aan­beve­len. Wan­neer ze hun blog­post online hebben staan, zal ik de links aan­passen in het overzicht.

5 jan­u­ari: De Per­fecte Buren Leesclub => Blog­tour ‘De barmhar­ti­gen’ — Koen van Wiche­len

7 jan­u­ari: PETEPEL => Bladz­i­jde 268 en verder…

9 jan­u­ari: Het kraaien van De Haan => Erbarme dich — blog­tour ‘De barmhar­ti­gen’

12 jan­u­ari: Ver­beeld­ing => De Barmhar­ti­gen
14 jan­u­ari: Bib­lio­the­caris in blog => De barmhar­ti­gen
16 jan­u­ari: Door Suzanne => Een roman over een roman

19 jan­u­ari: De wereld van Hen­drik-Jan => Begin­nen bij het begin

21 jan­u­ari: https://dobbinga.wordpress.com/

23 jan­u­ari: http://connieflipse.blogspot.be

STEL JE VOOR: een niets­beteke­nende veer­tiger met een kno­ert van een midlife­cri­sis en een dito drankprob­leem schri­jft een boek. En onverwachts wordt dat een best­seller. Dat is pre­cies wat David Sores overkomt in De barmhar­ti­gen. De drieën­der­tig drukken leggen hem geen windeieren, maar zijn zor­gen zijn niet achter de rug. Inte­gen­deel, hij kri­jgt er alleen maar bij. Zijn boek heeft bij bepaalde mensen een snaar ger­aakt die hij liev­er onge­moeid had gelat­en.

De barmhar­ti­gen
Koen van Wiche­len
Uit­gev­er­ij Man­teau
ISBN 9789022329948

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets