Leesbloggen 2.0

IMG_3471

Het is 21:30 uur. Vanavond ver­zorg ik een live­blog van mijn lee­sev­en­e­ment in De barmhar­ti­gen. Ik gebruik hier­voor de Word­Press app op mijn iPad.

Gis­teren ben ik gestopt op bladz­i­jde 371 dus ga ik nu verder op bladz­i­jde 372.

onver­beter­lijke door­douw­er had­den ze nog niet aakt.’

Even nog een kop­je koffie pakken, momen­t­je.

Daar ben ik weer. Ik ga verder.

et meer zie zit­ten, put ik moed uit de wilskracht tingsver­mo­gen van mijn tot aan zijn nek ver- eze peri­ode was een van de mooiste en won­der- even. De band die we toen had­den, ging dieper’.

Tijd om een lamp aan te doen. Heb ik nu gedaan.

Wacht. De kat springt op mijn schoot. Dat kun­nen we niet hebben, haha­ha.

Bij de vol­gende pas­sage zet ik een streep­je in de kantli­jn want lijkt me belan­grijk.

’n taal. Nooit vergeet ik de glim­lach waarmee en de jon­gen­sachtige twin­kel­ing in zijn ogen’

Er komt iemand bin­nen. Het is mijn vrouw. Ik moet nu stop­pen met lezen. Tot lat­er!

~ ~ ~

Deze avond was Bloggen 2.0 het onder­w­erp tij­dens de #blog­praat twit­ter­chat. Voor meer info klik hier.

2 Comments

Haha­ha! Super­mod­ern. Je tijd ver vooruit, zoals gewoon­lijk.
Vraag: “blogt niet onder werk­ti­jd”? Heb ik iets gemist?
Opmerk­ing: vaak als ik jouw blog lees komen er aller­lei din­gen in me op zon­der dat ik begri­jp waarom. Al lezende moest ik nu denken aan mijn zoon­t­je van drie die de laat­ste woor­den van de meeste zin­nen zijn nieuwe boek (“Held op sokken”, een werke­lijk waar prachtig boek dat ik IEDERE boeken­liefheb­ber aan­raad) kan opzeggen, als je stopt bij dat woord en hem de ruimte geeft. Echt. Schat­tiger kan het niet. heel 1.0 maar mooier bestaat niet.

Nee hoor, je hebt niets gemist. ‘Blogt niet onder werk­ti­jd’ is meer een grap­je om aan te geven dat ik geen zake­lijk blog­ger ben. Mocht iemand dat denken…
Mooi dat die asso­ci­aties loskomen bij het lezen van mijn blog en ik vraag me af wat het is dat het in gang zet. Een heel leuke anec­dote trouwens 🙂

Geef een reactie