Drutenloop als einddoel?

Ook het schema van Sportrusten dat ik van plan ben te gaan vol­gen als voor­berei­d­ing voor een tweede halve marathon geeft aan dat ik 4x per week de ren­schoe­nen dien aan te trekken. Het grote ver­schil met het vorige schema dat ik aan­hield voor de halve marathon van Doet­inchem is dat de afs­tanden nu veel kor­ter zijn. Geen enkele keer in de 15 weken die er staan tot­dat ik klaargestoomd ben hoef ik verder te ren­nen dan 10 km. Dat lijkt me erg vreemd en ik hoop dan ook in het gratis ebook dat geleverd werd als geschenk bij het aan­melden voor de nieuws­brief meer infor­matie hierover te vin­den. Want ergens vind ik het best wel jam­mer dat ik vooral op de zondag miss­chien de lan­gere hard­loop­tocht­jes moet gaan mis­sen.

Trouwens, toen ik het schema doortrok wat ik afgelopen zondag ben begonnen, kwamDr ik uit op 12 april om ergens in de buurt een halve marathon te lopen. Laat er nu net een­t­je in Druten geor­gan­iseerd wor­den. Over per­fecte tim­ing gespro­ken! Komend week­end eens kijken of lukt om mezelf in te schri­jven.

Rest me nog te melden dat het korte loop­je (4 km) van deze avond naar behoren ging. De zin komt weer terug nu er een doel aan de hori­zon ver­sch­enen is.

run20150106

~ ~ ~

Geef een reactie