Donderdag, 8 januari 2015

Vogels kij­ken.

Vijf­tien weken lang vier keer per week hard­lo­pen. Dat is het plan. Twee lan­ge­re duur­lo­pen en twee kor­te­re loop­jes. En van die twee kor­te­re loop­jes moet er een­tje hard en mag de ander in een lang­zaam tem­po gelo­pen wor­den. Van­avond was het zover. Ik mocht weer eens lang­zaam hard­lo­pen. Moei­lijk dat dat is! Bij Sport­rus­ten noe­men ze het ‘vogels kij­ken’ en heeft het een belang­rij­ke functie:

Met vogels kij­ken bedoel ik niet dat je met een kom­pas en een ver­re­kij­ker op zoek gaat naar lepe­laars. Vogels kij­ken is heel rus­tig hard­lo­pen. En door 1 x per week heel rus­tig hard te lopen ga je van­zelf har­der lopen.
Door met een lage hart­slag (laag D2) hard te lopen leer je om har­der te lopen op je zui­ni­ge vet­ten. Grof­weg heb je 2 brand­stof­fen: ener­gie­zui­ni­ge vet­ten en ener­gie­snel­le sui­kers.
Snel ade­men, veel zoet eten en altijd in een hoog tem­po hard­lo­pen zorgt voor een snel­le sui­ker­ver­bran­ding. En dat is zon­de. Want van je ener­gie­zui­ni­ge vet­ten heb je genoeg voor weken ter­wijl je van je ener­gie­snel­le sui­kers maar slechts voor een uur­tje op de plank hebt liggen.

Later op de avond dan ik ’s och­tends gehoopt had en ter­wijl de regen nog steeds met bak­ken uit de lucht viel trok ik om 19 uur de deur ach­ter me dicht om vogels te spot­ten. Het was te don­ker helaas. Hoe­wel ik de gan­zen in het open veld luid­ruch­tig tekeer hoor­de gaan kreeg ik ze niet te zien. Na een klei­ne acht kilo­me­ter besloot ik dat het genoeg was en zocht de war­me dou­che op.

Of er veel zui­ni­ge vet­ten zijn aan­ge­spro­ken bij een gemid­del­de snel­heid van 6:28 minuut per kilo­me­ter met een hart­slag van 162 is de vraag. Wie het ant­woord weet mag het zeg­gen. In ieder geval beviel het me goed, zo’n rus­tig rond­je in de eer­ste week van een vol­gen­de poging om de hal­ve mara­thon bin­nen de twee uur te lopen.