Vogels kijken

Vijf­tien weken lang vier keer per week hard­lopen. Dat is het plan. Twee lan­gere duur­lopen en twee kor­tere loop­jes. En van die twee kor­tere loop­jes moet er een­t­je hard en mag de ander in een langza­am tem­po gelopen wor­den. Vanavond was het zover. Ik mocht weer eens langza­am hard­lopen. Moeil­ijk dat dat is! Bij Sportrusten noe­men ze het ‘vogels kijken’ en heeft het een belan­grijke func­tie:

Met vogels kijken bedoel ik niet dat je met een kom­pas en een ver­rek­ijk­er op zoek gaat naar lep­elaars. Vogels kijken is heel rustig hard­lopen. En door 1 x per week heel rustig hard te lopen ga je vanzelf hard­er lopen.
Door met een lage hart­slag (laag D2) hard te lopen leer je om hard­er te lopen op je zuinige vet­ten. Grofweg heb je 2 brand­stof­fen: energiezuinige vet­ten en energies­nelle suik­ers.
Snel ade­men, veel zoet eten en alti­jd in een hoog tem­po hard­lopen zorgt voor een snelle suik­erver­brand­ing. En dat is zonde. Want van je energiezuinige vet­ten heb je genoeg voor weken ter­wi­jl je van je energies­nelle suik­ers maar slechts voor een uurt­je op de plank hebt liggen.

Lat­er op de avond dan ik ’s ocht­ends gehoopt had en ter­wi­jl de regen nog steeds met bakken uit de lucht viel trok ik om 19 uur de deur achter me dicht om vogels te spot­ten. Het was te donker helaas. Hoewel ik de ganzen in het open veld luidruchtig tekeer hoorde gaan kreeg ik ze niet te zien. Na een kleine acht kilo­me­ter besloot ik dat het genoeg was en zocht de warme douche op.

Of er veel zuinige vet­ten zijn aange­spro­ken bij een gemid­delde snel­heid van 6:28 min­u­ut per kilo­me­ter met een hart­slag van 162 is de vraag. Wie het antwo­ord weet mag het zeggen. In ieder geval beviel het me goed, zo’n rustig rond­je in de eerste week van een vol­gende poging om de halve marathon bin­nen de twee uur te lopen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets