Vrijdag, 9 januari 2015

Geen blog­post vandaag.

Stel ik had het mooie voor­ne­men gehad om dit jaar iede­re dag te gaan blog­gen, had ik me er van­daag dan ook op deze manier van­af kun­nen maken? Ik denk het wel. Ten­slot­te ben ik ook heel erg druk geweest. Maar het is niet meer dan gespe­cu­leer, want ik heb me juist voor­ge­no­men om nu eens niet te pro­be­ren iede­re dag te blog­gen. Dus is dit onder­werp geluk­kig niet aan de orde.