Ken je ouders

Gis­ter­avond ben ik begonnen in De grote goede din­gen geschreven door Alma Math­i­jsen. Halver­wege het ver­haal lees ik hoe het roman­per­son­age Mila begint te twi­jfe­len of ze alle ver­halen over haar (vroeg overleden) vad­er echt wil horen:

Moet iemand zijn oud­ers wel leren ken­nen? Waarom is dat eigen­lijk zo vre­selijk belan­grijk?
[p.83, De grote goede din­gen]

Het antwo­ord van een goede vriend van haar vad­er vol­gt al snel:

Je moet het verleden van je vad­er ken­nen. Anders ken je jezelf niet. En wie zichzelf niet kent is ver­loren. Daar hoort dit ver­haal ook bij.’
[p.83, De grote goede din­gen]

In een inter­view bij Kun­st­stof TV vertelt Alma Math­i­jsen over haar eigen vad­er die zij op jonge leefti­jd ver­li­est. De zoek­tocht naar wie en hoe hij was heeft als vertrekpunt gedi­end voor deze roman. Opnieuw heb ik een boek in han­den waar het voor­ti­jdig weg­vallen van de vad­er een belan­grijke rol speelt. Voor­naam ver­schil is dat bij David Sores er veel woede is over de in zijn ogen onn­odi­ge lij­densweg van zijn vad­er in de laat­ste maan­den van zijn lev­en en dat Mila Rade­mak­er vooral op zoek is naar het lev­en van haar vad­er voor­dat hij uit haar lev­en verd­ween.

Maar ik dacht ook in het boek van Koen van Wiche­len gelezen te hebben dat het belan­grijk schi­jnt te zijn om het verleden van je oud­ers te ken­nen zodat je tegelijk­er­ti­jd meer over jezelf te weten komt. Dat ga ik nog even opzoeken want nu ik meer gewend ben om steev­ast een pen bij de hand te hebben tij­dens het lezen moet dat toch geen prob­leem meer zijn.

De jonge Mila reist van Ams­ter­dam naar Israël met Don, de beste vriend van haar overleden vad­er. In de jaren zes­tig vor­m­den de twee man­nen met Majoor en Her­man een gevierd anar­chis­tisch strijkkwartet. Na de dood van haar vad­er werd hij een man van ver­halen. De tocht van Mila en Don voert via Rui­go­ord naar Eilat. Het verleden van haar vad­er con­fron­teert Mila met haar beeld van hem. In De grote goede din­gen weet Alma Math­i­jsen twee tijd­perken inge­nieus met elka­ar te verbinden. Dat lei­dt tot een onverwachte ont­knop­ing, waar­bij Mila werke­lijk afscheid neemt van haar vad­er.

De grote goede din­gen
Alma Math­i­jsen
Uit­gev­er De bezige bij
ISBN 9789023488446

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets