Zondag, 11 januari 2015

Hoe sterk is de een­za­me hardloper…

die krom­ge­bo­gen tegen de wind z’n rond­je rent!

Vol op de kop zodat het leek als­of ik stil­stond. Beu­kend tegen m’n zij waar­door ik af en toe bij­na de grep­pel in werd gebla­zen. Ver­ra­de­lijk in de rug met kans ofwel de lucht inge­tild te wor­den ofwel tegen de grond gewor­pen te worden.

Het was me de trai­ning wel deze och­tend. Alleen niet erg repre­sen­ta­tief voor wat betreft de meet­waar­des. Wel heer­lijk uitgewaaid…