Free Raif Badawi

Vraag 6 tij­dens blog­praat deze avond over de vri­jheid van mening­suit­ing luid­de als vol­gt:

V6 In andere lan­den komen blog­gers soms in de prob­le­men bij het uiten van hun mening. Hoe kun­nen we hen ste­unen? #blog­praat — Elja Daae (@Elja1op1) Jan­u­ary 12, 2015

Miss­chien door komende don­derdag mee te demon­str­eren in Den Haag of anders een protest­mail te sturen naar de Saud­is­che ambas­sade:

Waarom?

Hierom:

Duizend zweep­sla­gen en tien jaar cel. Dat is de straf die de Saud­is­che Raif Badawi kri­jgt voor het schri­jven van kri­tis­che blogs. Op 9 jan­u­ari 2015 wer­den de eerste vijftig zweep­sla­gen uitgedeeld.

#freeraif

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets