Eigen boeken eerst

In de afgelopen dagen heb ik tij­dens het lezen van de vele artike­len die ver­sch­enen zijn naar aan­lei­d­ing van de gebeurtenis­sen in Par­i­js een lijst­je opgesteld van boeken waar naar ver­wezen werd voor meer achter­grond infor­matie. Mijn idee was om er een aan­tal te gaan aan­schaf­fen dit week­end omdat ik toch in de stad moet zijn. Maar plots realiseerde ik me dat ik min­i­maal één titel in mijn eigen ‘bib­lio­theek’ had staan. Gis­ter­avond ging ik op zoek en vond Occi­den­tal­ism, een boek­je wat ik al eens eerder gelezen had net na de aanslag op de Twin Tow­ers. Ik kwam nog wat meer boeken tegen waar­van ik dacht dat het miss­chien wel eens tijd werd om die te gaan lezen in plaats soort­gelijke titels te kopen. Dat kan lat­er alsnog wan­neer ik denk dat ze toegevoegde waarde hebben. Vooral­snog kies ik voor eigen boeken eerst.

occidentalism

This ‘grand­ly illu­mi­nat­ing studie of two cen­turies of anti-West­ern ideas’ (For­eign Affairs) traces the his­tor­i­cal roots of a vir­u­lent set of stereo­types about West­ern­ers and the West, a clus­ter of notions and prej­u­dices that Ian Buru­ma and Avishai Mar­galit call Occi­den­tal­ism. The path does not lead back to Islam but, in fact, back to the West itself. From nine­teenth-cen­tu­ry Ger­many and Rus­sia to twen­ti­eth-cen­tu­ry Japan, Chi­na, South­east Asia, and the Mid­dle East, Buru­ma and Mar­galit track the spread of these nox­ious ideas. Draw­ing on their for­mi­da­ble range and gifts of syn­the­sis to place mod­ern ter­ror­ists in a long con­tin­u­um of ene­mies of West­ern lib­er­al soci­ety, Buru­ma and Mar­galit have writ­ten a book of extra­or­di­nary clar­i­ty and wide-rang­ing rel­e­vance.

Occi­den­tal­ism. The West in the eyes of its ene­mies
Ian Buru­ma & Avishai Mar­galit
Pen­guin
ISBN 9780143034872

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets