Maandag, 19 januari 2015

Een paar uur later

Van­och­tend om 11 uur ging er lang­zaam iets mis. Maar we wis­ten niet wat. Een paar uur later wis­ten we wat er mis ging. Maar we wis­ten niet waar­door het ver­oor­zaakt werd. Een paar uur later wis­ten we waar­door het ver­oor­zaakt werd. Maar we wis­ten niet hoe het opge­lost kon wor­den. Een paar uur later wis­ten we hoe het opge­lost kon wor­den. Maar we wis­ten niet wie het kon oplos­sen. Een paar uur later wis­ten we de juis­te men­sen te berei­ken die het kon­den oplossen.

Een paar uur later was het opge­lost en kon­den we weer verder.

Maar toen sliep ieder­een al.

Dat ga ik nu ook maar doen. Tot over een paar uur.