Klaagzang

Na zeven jaar trou­we dienst mag ik niet kla­gen. Maar ik doe het toch. Mijn iPod Clas­sic heeft er de brui aan gege­ven. Zomaar ineens deze och­tend op weg naar kan­toor mid­den in een num­mer van Sean Rowe was het gedaan. Vol­le­di­ge stil­te en geen teken van leven wat ik ook pro­beer­de. Op kan­toor aan­ge­ko­men heb ik nog wat zit­ten pie­len met een en ander maar dat lever­de geen ander resul­taat op dan meer frus­tra­tie. Zoek­ac­ties op inter­net van­avond heb­ben me niet vro­lij­ker gemaakt.

ipod

~ ~ ~