Donderdag, 22 januari 2015

Rela­ti­vi­teits­te­le­vi­sie

Omdat het eer­der deze week mis ging met een van onze bedrijfs­sys­te­men waar­voor veel her­stel­werk nodig was liep ik al met­een ach­ter­stand op met het test­werk wat ik eigen­lijk op maan­dag had moe­ten begin­nen. Dus niet alleen moest ik over­uren maken van­we­ge dat pro­duc­tie­pro­bleem, ook toen dat een­maal was opge­lost gin­gen de over­uren door maar nu om een inhaal­slag te maken om het tes­ten niet ver­der te ver­tra­gen. Zie­lig met mezelf viel ik eer­der van­avond moe­ge­stre­den op de bank met een wel­ver­dien­de loem­pia spe­ci­aal en mid­den in een afle­ve­ring van de Keu­rings­dienst van Waar­de over tonijn in blikjes.