Terugblik

Op deze vri­jda­gavond maak ik de bal­ans op van een volle week waarin ik veel maar tegelijk­er­ti­jd weinig heb gedaan. Op het werk is zo goed als de eerste helft besteed aan het repar­eren van iets wat buiten onze schuld om kapot was gemaakt. Op de woens­da­gavond kon­den we elka­ar tevre­den aankijken omdat alles weer bij het oude was. Daaraan kleven toch gemengde gevoe­lens. Inder­daad tevre­den­heid van­wege de suc­cesvolle dam­age con­trol. Daar tegen­over het besef dat het ver­loren tijd is geweest met betrekking tot alle tak­en die gep­land ston­den. Ook hier was dam­age con­trol nodig. Alleen is die wat min­der suc­cesvol ver­lopen. Met achter­stand aan het testen begonnen voor een nieuwe soft­ware roll­out bin­nen Europa en met achter­stand geëindigd.

Laat staan dat ik deze week toegekomen ben aan de ver­schil­lende buiten­werk­ti­jdse activiteit­en die ik voor ogen had. Zo goed als niets gelezen in Occi­den­tal­ism en De man die ophield te bestaan. Dus ook hier achter­stand voor en na wat de klok slaat. En lat­en we het zek­er niet hebben over hard­lopen. Een beet­je laf­jes naar brom­mers kijken was alles wat ik ’s avond nog op kon bren­gen. Vol­gende week beter zullen we maar zeggen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets