De verborgen boekbanken van Istanbul

Nu volg ik toch al een hele tijd de bele­ve­nis­sen van Elja en zeker wan­neer ze weer eens op foto­cur­sus is geweest in Istan­bul check ik haar blog en tweets met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling. Maar ik kan me niet her­in­ne­ren ooit een foto te heb­ben gezien van de ‘boek­ban­ken’ die blijk­baar op elke straat­hoek te vin­den zijn.

Elja, waar­om heb je dit ver­bor­gen gehou­den voor ons?

~ ~ ~

Comments

  1. Nog nooit gezien! Wel een fon­tein in de vorm van een (hei­lig??) boek waar­van het water als een blad­zij­de is die omslaat. Geen video van. Ik zoek wel even.

    1. Haha, gewel­dig. Vol­gens de site waar ik de foto’s zag (zie link in de tekst):
      “THESE BENCHES ARE ALL OVER THE CITY: PARKS, BUS STOPS, STREETS, AND SQUARES.”
      Maar die fon­tein lijkt me ook wel bij­zon­der om te zien. Laat maar weten wan­neer je ‘m gevon­den hebt.

Comments are closed.