De verborgen boekbanken van Istanbul

Nu volg ik toch al een hele tijd de belevenis­sen van Elja en zek­er wan­neer ze weer eens op fotocur­sus is geweest in Istan­bul check ik haar blog en tweets met meer dan nor­male belang­stelling. Maar ik kan me niet herin­neren ooit een foto te hebben gezien van de ‘boek­banken’ die blijk­baar op elke straathoek te vin­den zijn.

Elja, waarom heb je dit ver­bor­gen gehouden voor ons?

~ ~ ~

4 Comments

Nog nooit gezien! Wel een fontein in de vorm van een (heilig??) boek waar­van het water als een bladz­i­jde is die omslaat. Geen video van. Ik zoek wel even.

Haha, geweldig. Vol­gens de site waar ik de foto’s zag (zie link in de tekst):
THESE BENCHES ARE ALL OVER THE CITY: PARKS, BUS STOPS, STREETS, AND SQUARES.”
Maar die fontein lijkt me ook wel bij­zon­der om te zien. Laat maar weten wan­neer je ‘m gevon­den hebt.

Geef een reactie