De verborgen boekbanken van Istanbul

Nu volg ik toch al een hele tijd de bele­ve­nis­sen van Elja en zeker wan­neer ze weer eens op foto­cur­sus is geweest in Istan­bul check ik haar blog en tweets met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling. Maar ik kan me niet her­in­ne­ren ooit een foto te heb­ben gezien van de ‘boek­ban­ken’ die blijk­baar op elke straat­hoek te vin­den zijn.

Elja, waar­om heb je dit ver­bor­gen gehou­den voor ons?

~ ~ ~


4 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *