Uiterst logische consequenties

Wan­neer je jezelf uiterst real­is­tis­che lees­doel­stellin­gen oplegt zoals ik die dit jaar ver­zon­nen heb, dan kan het zo maar voorkomen dat op dagen met weinig vri­je tijd het bloggen erbij in schi­et omdat het lezen op de eerste plaats komt. Vanavond heb ik wel­geteld een uurt­je kun­nen verder lezen in Occi­den­tal­ism — The West in the eyes of its Ene­mies omdat het testen nogal uitliep en ik daar­na moest wacht­en op feed­back uit de VS of de resul­tat­en goed genoeg waren om mor­gen de vol­gende fase in te gaan.

Het was wel weer leerzame lec­tu­ur die ik in dat uurt­je tot me nam:

Human sac­ri­fice is not an estab­lished Mus­lim tra­di­tion. Holy war always was jus­ti­fied in defense of the Islam­ic state, and believ­ers who died in bat­tle were promised heav­en­ly delights, but glo­ri­fi­ca­tions of death for its own sake was not part of this. […] Unlike the Chris­t­ian mar­tyr, who suf­fers tor­ture and death for faith, the Mus­lum mar­tyr (shahid) is an active war­rior, more like the kamikaze pilot. But his or her motives must be pure. It is not glo­ri­ous to die for self­ish rea­sons, or gra­tu­itous­ly, with­out any effect on the ene­my. And the idea that free­lance ter­ror­ists would enter par­adise as mar­tyrs by mur­der­ing unarmed civil­ians is a mod­ern inven­tion, one that would have hor­ri­fied Mus­lims in the past, Shi’ite or Sun­ni, and still hor­ri­fies many Mus­lims today. Islam is not a death cult.
[p.68–69, Occi­den­tal­ism]

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets