Woensdag, 28 januari 2015

Uiterst logi­sche consequenties

Wan­neer je jezelf uiterst rea­lis­ti­sche lees­doel­stel­lin­gen oplegt zoals ik die dit jaar ver­zon­nen heb, dan kan het zo maar voor­ko­men dat op dagen met wei­nig vrije tijd het blog­gen erbij in schiet omdat het lezen op de eer­ste plaats komt. Van­avond heb ik wel­ge­teld een uur­tje kun­nen ver­der lezen in Occi­den­ta­lism — The West in the eyes of its Ene­mies omdat het tes­ten nog­al uit­liep en ik daar­na moest wach­ten op feed­back uit de VS of de resul­ta­ten goed genoeg waren om mor­gen de vol­gen­de fase in te gaan.

Het was wel weer leer­za­me lec­tuur die ik in dat uur­tje tot me nam:

Human sacri­fi­ce is not an esta­blis­hed Mus­lim tra­di­ti­on. Holy war always was jus­ti­fied in defen­se of the Isla­mic sta­te, and belie­vers who died in batt­le were pro­mi­sed hea­ven­ly delights, but glo­ri­fi­ca­ti­ons of death for its own sake was not part of this. […] Unli­ke the Chris­ti­an mar­tyr, who suf­fers tor­tu­re and death for faith, the Mus­lum mar­tyr (sha­hid) is an acti­ve war­ri­or, more like the kami­ka­ze pilot. But his or her moti­ves must be pure. It is not glo­rious to die for sel­fish rea­sons, or gra­tui­tous­ly, wit­hout any effect on the ene­my. And the idea that free­lan­ce ter­ro­rists would enter para­di­se as mar­tyrs by mur­de­ring unar­med civi­lians is a modern inven­ti­on, one that would have hor­ri­fied Mus­lims in the past, Shi’i­te or Sun­ni, and still hor­ri­fies many Mus­lims today. Islam is not a death cult.

[p.68–69, Occi­den­ta­lism]

Geef een antwoord