De man die ophield te recenseren

Zo lijkt het ten­min­ste.

Van­daag zou ik in het kad­er van Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur mijn besprek­ing online zetten van De man die ophield te bestaan. Het is er alleen nog niet van gekomen. De afgelopen weken heb ik het te druk gehad om deze fraaie dicht­bun­del door Ing­mar Heytze goed op me te lat­en inwerken en dan lukt het me niet om iets fat­soen­lijks op papi­er te kri­j­gen waar ik tevre­den over kan zijn. Het­zelfde is het geval met Memen­to Mori door Jol­ka. Dit boek heb ik alweer een tijd­je gele­den uit­gelezen maar tot nu toe ben ik niet verder gekomen dan een half uit­gew­erk­te recen­sie.

Uit­s­tel betekent geen afs­tel. Het prob­leem is echter dat ik nog niet goed een inschat­ting kan mak­en wan­neer ik er wel aan toekom. Dat kan zomaar dit week­end zijn of net zo goed pas ergens mid­den vol­gende maand. Wan­neer de site van Inge kuren bli­jft ver­to­nen zoals ik gis­ter hier beschreven heb, dan kan ik elk willekeurig moment ‘opgeroepen’ wor­den om alles te lat­en vallen en de zaak te fix­en. Niet hele­maal goed voor mijn gemoed­srust kan ik verzek­eren.

Het is niet anders. Voor­lop­ig ga ik dit week­end eerst maar eens het vele test­werk wat vol­bracht is net­jes orde­nen om te zien of we op schema zit­ten. Is dat het geval dan kun­nen de lange werkda­gen terugge­bracht wor­den tot nor­male pro­por­ties en komt er automa­tisch ruimte vrij voor lezen en schri­jven. Dan kan de man die ophield te testen weer gaan recenseren.

~ ~ ~

  • Je kent me onder­tussen te goed, want ik was juist van­daag op haar site aan het neuzen wat zij eventueel voor ons zou kun­nen beteke­nen.
   En ik bli­jf zek­er weten bloggen. Maar niet iedere dag 😉

    • Die bereik­baarheid en berei­d­heid is heel belan­grijk. Hoewel ik wat dat betre­ft eigen­lijk niets te kla­gen heb over one.com zoals ik al schreef in mijn blog­post. Het gaat eerder over de ken­nis die er nodig is om dat rare prob­leem te ver­helpen. Verder hebben we weinig hulp nodig bij het updat­en van de site of met betrekking tot de lay­out. Daar kom ik wel uit.
     Ik ga het in ieder geval met Inge bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets