Ku(ns)twerk

In een dronken bui heb ik ooit eens heel over­tu­igend een ‘col­lege’ gegeven over een abstract kunst­werk wat bij iemand aan de muur hing die ik verder niet kende. Het was tij­dens een nogal druk­be­zocht feest ergens in Ams­ter­dam waar ik via via en slinkse wegen mezelf had weten uit te nodi­gen. Na een aan­tal flessen bier gecom­bi­neerd met bor­relt­jes ondefinieer­baar maar onmisken­baar sterke drank werd ik een beet­je mis­selijk van de groot­spraak door enkele te nadrukke­lijk aan­wezige stu­den­ten kun­sta­cad­e­mie. Ik besloot mezelf voor te doen als ken­ner van dat­gene wat er dan ook aan de wand hing en begon omstandig het abstracte te duiden. Al snel had ik een groep­je belang­stel­len­den om me heen verza­meld die als zoete space­cake slik­ten wat ik te berde bracht over het schilder­ij dat ik tot dan toe nog nooit eerder gezien had en waar­van ik bij god niet wist wie het geschilderd had. Nie­mand onder­brak me of twi­jfelde aan mijn autoriteit. Toen ik niets meer wist te verzin­nen veins­de ik dat ik naar het toi­let moest, gaf daar kort­stondig over en ver­li­et het pand via via en andere slinkse wegen.

(c) Marcus DeSieno - A Photograph of the Planet Venus Eaten by Bacteria Found Inside of a Vagina
Mar­cus DeSieno

Dit week­end dacht ik heel even het betr­e­f­fende schilder­ij gevon­den te hebben op inter­net. Ik deed een half­s­lachtige poging om opnieuw het abstracte te duiden tot­dat ik zag dat het geen schilder­ij uit lang vervlo­gen stu­den­ten­ti­j­den was maar een redelijk recente foto met als titel: A Pho­to­graph of the Plan­et Venus Eat­en by Bac­te­ria Found Inside of a Vagi­na.

Juist. Daar is weinig abstracts aan.

~ ~ ~

De foto is er een­t­je uit de serie Cos­mos. De hele serie en nog veel meer moois is te zien in de galer­ij van Mar­cus DeSieno Pho­tog­ra­phy. Gratis toe­gang, ook zon­der Muse­um Jaarkaart.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets