The devil is in the details

Afgelopen week­end zag ik twee aflev­erin­gen uit het eerste seizoen van de mis­daad­serie Hin­ter­land. We vol­gen inspecteur Tom Math­ias die in Aberys­t­wyth (Wales) bezig is  moordza­k­en op te lossen. Tom ziet din­gen die zijn collega’s niet opvallen. Zo laat hij bijvoor­beeld schi­jn­baar achteloos zijn vingers over een deur­post gaan van een al decen­nia lang ver­lat­en won­ing. Enkele scenes lat­er, wan­neer men druk aan het speculeren is wie er gewoond zou hebben, komt Tom met de opmerk­ing dat er hoe dan ook ooit kinderen zijn geweest. Want er zat­en inkepin­gen in het hout.

Prachtig vind ik het als iemand zulk een opmerk­ings­gave bez­it. En of het er dan een beet­je dik bovenop ligt in zo’n serie kan mij niet meer echt sche­len. Ik ga mee in het per­son­age van Tom en probeer mee te kijken vanu­it zijn immer tri­este ogen naar de wereld zoals hij die aantre­ft. Wat me vooral aantrekt in zijn per­son­age is hoe hij andere mensen observeert. Mooi zijn de shots waar hij lang­durig, zon­der iets te zeggen, de mogelijke ver­dacht­en van een geweldsmis­dri­jf blijkt aankijken. Of hoe hij lege ruimtes in zich opneemt om een beeld te kri­j­gen van de mensen die er wonen.

hinterland

Wat er zich in zijn hoofd afspeelt daar kun­nen we slechts naar raden. Het is tevens wat de serie een extra laag­je mys­terie meegeeft. Wie is Tom Math­ias eigen­lijk en waarom heeft hij zijn baan in Lon­den opgegeven voor een nieuw bestaan in dit kleine kust­plaat­sje? Dat bli­jft ons nog bezighouden ter­wi­jl Tom alweer op weg naar huis is nadat hij de zaak in kwest­ie heeft opgelost.

Daar aangekomen trekt Tom zijn hard­loop­kleren aan om een paar kilo­me­ter langs de kustli­jn te ren­nen voor­dat hij lekker een­za­am de rest van de dag rusteloos door­brengt in zijn car­a­van geplaagd als hij wordt door de demo­nen uit zijn verleden. Welke dat zijn moeten we zelf uit zien te zoeken via sub­tiele details die ons af en toe wor­den aan­gereikt. Als je er oog voor hebt ten­min­ste.

hinterland1

2 Comments

Geef een reactie