20150211 — woensdag

Klik­bord

Zo lang had ik er naar uit­ge­ke­ken dat ik het onder­tus­sen hele­maal ver­ge­ten was: Flip­board voor op je desktop. Toen ik het jaren gele­den ging gebrui­ken op mijn iPad was ik er met­een hele­maal weg van. Maar gaan­de­weg log­de ik steeds min­der vaak in. De con­tent (waar­van toch beweerd werd dat het op basis van je klik-gedrag steeds meer op je per­soon­lij­ke voor­keu­ren afge­stemd zou wor­den) kon me niet meer ver­ras­sen. Toch nog een laat­ste kans geven?

flipboard