Ontspanning

Eerder deze avond ben ik dan ein­delijk begonnen met House of Cards. Puur ter ontspan­ning heb ik twee aflev­erin­gen achter elka­ar gekeken. Daar­na had ik voor mijn gevoel weer genoeg tv gekeken en ben verder gegaan in Lev­els of Life, het boek van Julian Barnes waar ik zondag over ga bloggen. Of het lezen van een boek mij meer vol­doen­ing geeft dan het kijken van een tv-serie is niet alti­jd even duidelijk. Het ligt eraan hoe ik me voel. In ieder geval kost het lezen me meer inspan­ning dan domweg kijken naar een tv-scherm. Juist daarom geef ik toch vak­er de voorkeur aan lezen. Omdat het me scherp houdt. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat menig tv-serie ook niet ontzettend goed in elka­ar zit en de aan­dacht van de kijk­er vraagt om de ver­schil­lende plotli­j­nen goed te kun­nen begri­jpen. Je kunt het alleen niet met elka­ar vergelijken of op één hoop gooien.

Series en romans, het zijn twee ver­schil­lende werke­lijkhe­den, even ver­schil­lend als een snoek en een zwerm vlin­ders. Het onder­scheid tussen de twee – en de rijk­dom van bei­de vor­men – dreigt ver­loren te gaan naar­mate de vergelijk­ing meer en vogue raakt, of erg­er, als schri­jvers echt gaan geloven dat ze meer van series dan van romans kun­nen leren.
[De tv-serie is de roman van nu, Daniël Rovers in De Gids]

 houseofcards

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets