20150220 — vrijdag

Slap excuus, maar toch

Het rit­me van de afge­lo­pen week:

06:00 uur opstaan

06:30 uur naar kantoor

07:15 uur op kantoor

19:15 uur naar huis

20:00 uur thuis

21:30 uur ver­der werken

23:00 uur netflix

00:00 uur naar bed

Of het vol­doen­de excuus is weet ik niet, maar in ieder geval is het de voor­naams­te reden waar­om ik deze week nau­we­lijks aan­we­zig ben geweest op petepel.nl (en twitter).

Geluk­kig ziet het er de komen­de weken naar uit dat het weer min­der druk op kan­toor gaat wor­den. Hope­lijk gaat dat mijn blog­ac­ti­vi­teit posi­tief beïn­vloe­den. Ik had juist zo’n lek­ker blo­grit­me te pakken.