Slap excuus, maar toch

Het rit­me van de afge­lo­pen week:

06:00 uur opstaan

06:30 uur naar kan­toor

07:15 uur op kan­toor

19:15 uur naar huis

20:00 uur thuis

21:30 uur ver­der wer­ken

23:00 uur net­flix

00:00 uur naar bed

Of het vol­doen­de excuus is weet ik niet, maar in ieder geval is het de voor­naams­te reden waar­om ik deze week nau­we­lijks aan­we­zig ben geweest op petepel.nl (en twit­ter).

Geluk­kig ziet het er de komen­de weken naar uit dat het weer min­der druk op kan­toor gaat wor­den. Hope­lijk gaat dat mijn blog­ac­ti­vi­teit posi­tief beïn­vloe­den. Ik had juist zo’n lek­ker blo­grit­me te pak­ken.

leegte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *