20150225 — woensdag

Defec­te hangplek

Lukt het me om ’s avonds voor de inval­len­de duis­ter­nis thuis te zijn, dan zit­ten er vaak twee dui­ven te wach­ten op een lan­taarn­paal in de hoop dat ik wat gra­tis vogel­voer voor ze klaar­zet in onze tuin. Deze avond viel me op dat ze voor­lo­pig op zoek moe­ten naar een ande­re hangplek.