Ooit te lezen stapel

In tegen­stelling tot vorig jaar had ik van­daag geen enkele moeite om het nieuwe boeken­weekgeschenk te bemachti­gen. Wat me alleen zor­gen baart is dat ik van de stapel boeken die ik toen­ter­ti­jd (en de jaren daar­voor ook) heb gekocht er nog maar zo weinig gelezen heb. Hoewel ik in mijn leesli­jst kan zien dat het aan­tal boeken dat ik per jaar lees langza­am maar ges­taag bli­jft groeien is de aan­vo­er van nieuwe boeken zodanig dat ik het niet kan bijbe­nen. Hoog­ste tijd om daar toch eens een plan voor te verzin­nen. Maar min­der boeken aan­schaf­fen valt daar niet onder! Wie moet anders de boeken­branche van de onder­gang red­den?

boekenweek2015

~ ~ ~

Geef een reactie