Ooit te lezen stapel

In tegen­stel­ling tot vorig jaar had ik van­daag geen enke­le moei­te om het nieu­we boe­ken­week­ge­schenk te bemach­ti­gen. Wat me alleen zor­gen baart is dat ik van de sta­pel boe­ken die ik toen­ter­tijd (en de jaren daar­voor ook) heb gekocht er nog maar zo wei­nig gele­zen heb. Hoe­wel ik in mijn lees­lijst kan zien dat het aan­tal boe­ken dat ik per jaar lees lang­zaam maar gestaag blijft groei­en is de aan­voer van nieu­we boe­ken zoda­nig dat ik het niet kan bij­be­nen. Hoog­ste tijd om daar toch eens een plan voor te ver­zin­nen. Maar min­der boe­ken aan­schaf­fen valt daar niet onder! Wie moet anders de boe­ken­bran­che van de onder­gang redden?

boekenweek2015

~ ~ ~