Intuïtief gezien

Vanocht­end ging ik stem­men. Op de keukentafel lag een envel­op met daarin twee stemkaarten en een begelei­dende brief. Er werd uit­gelegd dat één kaart was bedoeld voor de Provin­ciale Stat­en en de andere voor het Water­schap. Dit was ook duidelijk aangegeven op de kaarten zelf. In de brief stond verder ver­meld dat ik niet moest ver­geten om de een of andere vorm van iden­titeits­be­wi­js mee te nemen. Ik koos voor mijn paspoort.

Onder­weg naar het stem­bu­reau probeerde ik voor mezelf uit te mak­en onder welk Water­schap mijn huisadres zou vallen, want de regio Arn­hem is verdeeld over maar lief­st drie van deze water­schap­pen. Ik gok­te voor Riv­ieren­land. En dat bleek goed te zijn zo kreeg ik lat­er te horen en te zien.

Bij de lagere school aangekomen waar ik al vele jaren ga stem­men ston­den bor­den opgesteld die aan­gaven dat het gebouw van­daag dienst deed als stem­bu­reau. Bin­nen zat­en de gebruike­lijke vri­jwilligers achter een rij tafels. Tegen inlev­er­ing van mijn stemkaarten en na con­t­role van mijn paspoort kreeg ik twee stem­for­mulieren. In een open hok­je maak­te ik mijn keuze met hulp van een rood pot­lood. De stem­for­mulieren vouwde ik weer terug in hun oor­spronke­lijke staat. Wat nog niet mee­viel.

Bij de tafels ston­den twee stem­bussen. Een groene en een blauwe. De twee stem­for­mulieren had­den elk een kleu­raan­duid­ing. Een­t­je was blauw. En een­t­je was groen. Ik gooide het groene stem­for­muli­er in de groene stem­bus. Daar­na het blauwe stem­for­muli­er in de blauwe stem­bus. Goed geregeld dacht ik, en met een wel­ge­meende groet nam ik afscheid van de vri­jwilligers en liep met een omweg naar huis van­wege het mooie weer.

Een­maal weer thuis lees ik op het live­blog van NRC dat het toch alle­maal niet mee­valt met die twee stem­for­mulieren:

stemmen

Nu heb ik zelf regel­matig prob­le­men met het uit elka­ar houden van groen en blauw maar juist van­daag niet bij de stem­for­mulieren. En een­maal dicht­gevouwen is het eigen­lijk hele­maal niet meer belan­grijk te weten of het stem­for­muli­er nu voor de Provin­ciale Stat­en was of voor het Water­schap. Dan telt alleen de kleur nog maar. Blauw gaat in blauw. Groen gaat in groen. Dat zou intuïtief gezien geen prob­le­men moeten oplev­eren.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets