Housewerk

Op mijn werk doe ik niet alleen projecten. Regelmatig word ik er bijgehaald wanneer iemand problemen meldt met betrekking tot het bedrijfssysteem. Het is dan zaak dat we dit zo snel mogelijk zien op te lossen. We kunnen ons namelijk niet veroorloven dat de produktie komt stil te staan of dat er geen nieuwe klantorders geboekt, verscheept en gefaktureerd kunnen worden. Wat je dan ziet is dat er onder grote druk met in veel gevallen weinig informatie een eerste inschatting gemaakt moet worden van het incident en hoe het eventueel aangepakt zou kunnen worden. Regelmatig gaan we door ‘trial & error’ te werk. We brainstormen kort met elkaar over de mogelijke oorzaken, doen een zo goed mogelijk onderbouwde gok naar een handeling die de impact van het probleem kan inperken of nog beter helpt te voorkomen en werken vervolgens op basis van de terugkoppeling die we krijgen door aan nieuwe stappen om het probleem verder in te perken. Bij House zie je iets vergelijkbaars. Daarom heeft het mijn belangstelling. Ook hier begint het vaak met een snelle analyse op basis van …

Ik haal adem, maar voordat ik mijn betoog kan voortzetten onderbreekt ze me.

Joh, ik vind het prima dat je er naar kijkt. Ik had het alleen niet verwacht.

En met een lichtelijk geamuseerde blik op haar gezicht die me onmogelijk kan ontgaan loopt ze de woonkamer uit.

housewerk

~ ~ ~

1 reactie op “Housewerk”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *