50books – jaar 2015 – vraag 15

Deze blog­post is deel 15 van 49 in de serie 50books — 2015

Het is niet dat ik thuis geen Duit­stal­ige boeken heb staan, maar om de een of andere duis­tere reden lees ik ze bij­na nooit meer. Ook boeken in het Frans staan ongelezen weg te kwi­j­nen. Met het schaam­rood op de kak­en moet ik beken­nen dat mijn ken­nis van het Frans zodanig is weggeza­kt dat het me waarschi­jn­lijk niet eens meer zou lukken om een boek in die taal te lezen. Ik beperk me tegen­wo­ordig alleen nog maar tot het Ned­er­lands en Engels.

Toen ik een aan­tal weken gele­den besloot lid te wor­den van de bib­lio­theek in Arn­hem kwam ik bij toe­val op de afdel­ing Duitse lit­er­atu­ur terecht. In een opwelling nam ik de eerste de beste titel die ik herk­ende uit de kast en legde het op de stapel te lenen boeken. Inmid­dels zijn er drie weken voor­bij waarin ik het boek zon­der al teveel moeite heb uit­gelezen. Hoewel ik me flink moest con­cen­tr­eren en mijn leestem­po nog lat­er ligt dan nor­maal smaakt het naar meer. Ik heb al een lijst­je gemaakt van Duitse klassiek­ers die ik bin­nenko­rt wil gaan lezen.

Ik moet oppassen in mijn ent­hou­si­asme dat ik nu ook niet Franse boeken ga lenen want zoals gezegd zal dat niet mee­vallen. Toch trekt het me wel om het ooit nog eens te proberen. Zelfs de gedachte om aan een nieuwe taal te begin­nen speelt geregeld door mijn hoofd. Het zal voor­namelijk komen door­dat de ervar­ing van lezen in het Duits me weer eens duidelijk heeft gemaakt hoeveel dichter je gevoels­matig bij de auteur komt. Natu­urlijk heb ik dat bij het lezen in het Engels ook, maar daar is de sen­satie die dit met zich mee­brengt door de jaren heen verd­we­nen door­dat het lezen in deze taal me onder­tussen hele­maal vertrouwd is ger­aakt. De afgelopen dagen kon ik als nieuw ervaren wat een groot ver­schil het is om de stem van de auteur ‘onge­fil­terd’ te horen in plaats van via een ver­tal­ing.

Stel je nu eens voor dat het in de nabi­je toekomst mogelijk zou zijn om in zeer korte tijd een nieuwe taal aan te leren? Zou je die kans aan­gri­jpen? Ik wel degelijk en heb er ook al een­t­je in gedacht­en.

vraag 15:
Welke taal zou jij graag beheersen zodat je ein­delijk de boeken van een bepaalde auteur niet meer in ver­tal­ing hoeft te lezen?

Is er een auteur waar je hele­maal weg van bent (en waarom dan juist deze?) maar waar­van je noodged­won­gen de boeken in ver­tal­ing moet lezen omdat je de moed­er­taal van deze auteur niet machtig bent? Heb je het idee dat je daar­door soms essen­tiële zak­en mist? Mocht je de kans kri­j­gen om een nieuwe taal te leren zou je die dan aan­gri­jpen of is dat een gepasseerd sta­tion? Laat ons weten in welk taal­ge­bied een van jouw lievel­ingsauteurs zich bevin­dt en wie weet waar deze lit­eraire ont­dekkingsreis ons brengt.

Ik ben zoals elke week weer erg benieuwd naar jul­lie inzendin­gen.

vraag201515

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 1450books – jaar 2015 – vraag 16 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets