20150324 — donderdag

Hoe doet de slang?
Het was altijd een leuk spel­le­tje met de klein­kin­de­ren wan­neer het mijn beurt was om ze naar bed te bren­gen. Hoe doet de koe? Boeh! Hoe doet de eend? Kwek­kwek! Hoe doet de kik­ker? Kwaak! Hoe doet de hond? Woef! Hoe doet de kat? Miauw! Enzo­voorts. Om altijd te ein­di­gen met de slang. Hoe doet de slang? Sssss… sssss… Steeds zach­ter zodat ze zich­zelf in slaap wieg­den. Wel­te­russssten jongenssss.….

Geruis­loos ver­liet ik dan hun slaap­ka­mer en vroeg me een­maal bene­den wel eens af hoe die slan­gen nu pre­cies met elkaar com­mu­ni­ce­ren. Bin­nen­kort krijg ik de kans om hier mis­schien wat meer over te weten te komen. Voor een blogtour­nee mag ik name­lijk het boek De man die de taal van de slan­gen sprak lezen.

In De man die de taal van slan­gen sprak weet And­rus Kivirä­hk de onge­schre­ven gren­zen van de geves­tig­de gen­res te ver­bui­gen en een geheel eigen invul­ling te geven. Kivirä­hk beschrijft met een gezon­de dosis zwar­te humor een ver­zon­nen ver­le­den, dat sym­bool staat voor onze hui­di­ge samen­le­ving. Het ver­haal vormt een maat­schap­pij­kri­ti­sche alle­go­rie over het ver­val­len van tra­di­tie en iden­ti­teit, het ver­va­gen van de eeu­wen en het ver­dwij­nen van werel­den. Het boek was een best­sel­ler in Frank­rijk. Het werd door Le Mon­de uit­ge­roe­pen tot bes­te sum­mer read van het jaar.

De man die de taal van slan­gen sprak is een van de aller­bes­te heden­daag­se romans over een­zaam­heid. Het gro­te talent van deze jon­ge schrij­ver uit Est­land is zijn ver­mo­gen om de lezer te laten lachen over zeer com­plexe zaken. Alles is door­drenkt van een opmer­ke­lij­ke hel­der­heid en urgen­tie, als­of de lezer de taal van de slan­gen zelf spreekt zon­der het zich te rea­li­se­ren. Won­der­baar­lijk, in alle bete­ke­nis­sen van het woord.
[Le mon­de des livres]

De blogtour start op 18 mei en duurt vier weken:

19 mei: Wee­moed om een ver­dwij­nen­de wereld — Bibli­o­the­ca­ris in blog
21 mei: De man die de taal van de slan­gen sprak — Boe­ken­vlin­der
25 mei: De man die de taal van de slan­gen sprak — Jan­ne­ke / Cur­le­dup­book
27 mei: De man die de taal van de slan­gen sprak – De wereld van Hen­drik-Jan
29 mei: De wereld draait door – PETEPEL vrije­tijds­blog­ger
1 juni: http://verbeelding.org/
3 juni: www.hetkraaienvandehaan.wordpress.com
5 juni: www.lalageleest.wordpress.com
8 juni: http://perfecteburenleesclub.blogspot.nl/
10 juni: http://boekenz.nl/
12 juni: https://laurasbookjournal.wordpress.com/


Reacties

 1. Anna

  Heer­lijk die link naar de tijd van vroe­ger 🙂 En fijn dat je zo’n tijd­je tevo­ren laat weten dat je aan een blogtour deel­neemt en met welk boek… effe opsnor­ren en zien of het was is, even­tu­eel lezen en me een mening vor­men voor­al­eer ik die van ande­ren lees 🙂 Dank je!

  1. Anna

   Oh ja, gees­tig! Het boek is maar lever­baar van­af 27 mei… dju toch… bon 🙂

   1. Peter Pellenaars

    Ik heb een pdf die ik naar je kan doorsturen.