True story

Eerder deze avond zag ik de geweldige film No coun­try for old men van de Coen Broth­ers. In de uit­gestrek­te woesti­jn van Texas is bij een uit de hand gelopen drugs­deal zo’n beet­je iedereen neergeschoten en een jager die per toe­val op deze onheil­splek arriveert gaat er met de buit van­door. Het duurt echter niet lang voor­dat hij een  mee­do­gen­loze huur­mo­or­de­naar achter zich aan kri­jgt waar­door hij ged­won­gen is hals over kop te vlucht­en. Zijn vrouw zet hij op de bus naar haar moed­er.

De plaat­selijke sher­iff die zek­er weet dat de man geen schi­jn van kans heeft om uit han­den te bli­jven van zijn achter­vol­ger met psy­chopatis­che trek­jes zoekt con­tact met de vrouw. Om haar ervan te over­tu­igen dat het beter is dat haar man zich zo snel mogelijk overgeeft aan de poli­tie vertelt hij een ver­haal over de slager Char­lie Walser die tij­dens het doden van een sti­er gewond raakt door zijn eigen geweer. Als metafoor om aan te geven dat geen enkele afloop vooraf vastligt.

Lat­er belt de vrouw naar de sher­iff omdat ze het ver­moe­den heeft dat haar man gewond is. Ze wil weten of de poli­tie daad­w­erke­lijk kan helpen. Tij­dens het gesprek herin­nert ze de sher­iff aan zijn ver­haal over Char­lie Walser:

Sher­iff, was that a true sto­ry about Char­lie Walser?

Who’s Char­lie Walser? Uh! Oh…
Um…
True sto­ry.
I couldn’t swear to every detail…
But it’s cer­tain­ly true it is a sto­ry.

Yeah, right.

Het zijn zulke details die het geheel doen glin­steren zon­der dat je het meteen in de gat­en hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets