Is Parchment de ideale bloglayout?

Parchment

In mijn zoek­tocht naar de ide­ale bloglay­out vond ik vorige week Parch­ment. Meteen geïn­stalleerd en al enkele posi­tieve reac­ties gekre­gen. Vanocht­end zat ik wat door de style.css file te scrollen toen mijn oog opeens op een flinke lap ver­dachte code viel. In eerste instantie moest ik denken aan het xss-lek in de com­men­taar sec­tie van Word­Press. Zou ik alsnog geïn­fecteerd zijn?

Wat speur­w­erk in de vorige ver­sies van dit the­ma liet zien dat dit vreemde stuk code er al vanaf het begin in zit. Dus vei­lighei­d­shalve heb ik het the­ma gede­ac­tiveerd en ver­wi­jderd en een sup­port top­ic gepost op het wordpress.org forum. Pas wan­neer ik beves­tig­ing heb dat de code geen kwaad kan of dat het bronbe­stand aangepast is ga ik het the­ma opnieuw installeren. Want het beviel me wel.

Parchmentcode

~ ~ ~

Update: Inmid­dels heb ik beves­tig­ing gekre­gen via het wordpress.org forum dat er niets aan de hand is. De code die ik zag is een soort van ver­sleutel­ing om te voorkomen dat bepaalde com­mer­ciële fonts al te makke­lijk gecopieerd kun­nen wor­den en ver­vol­gens voor eigen gebruik wor­den ingezet1. Dus ik heb de lay­out weer teruggezet en nu maar eens zien hoe­lang het voor mij de ide­ale bloglay­out zal blijken te zijn.


  1. Lees hier verder voor meer infor­matie over base64 decod­ed fonts. 

  • Mooi, en lekker rustig… som­mige blogs zijn me de druk aan de zijkan­ten en lei­den af van waar het werke­lijk om gaat… de tekst 🙂

  • Wat me wel steeds opvalt is het vol­gende: als ik naar jouw blog klik vanu­it bloglovin, dan kri­jg ik een witte pag­i­na. Pas als ik de bloglovin-balk aan de bovenkant wegk­lik zie ik de blog­post. Geen idee hoe dat kan, bij andere blogs heb ik dat niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets