50books – jaar 2015 – vraag 19

Deze blog­post is deel 19 van 49 in de serie 50books — 2015

Gis­ter­avond ben ik begonnen te lezen in het boek Het regende vogels van Joce­lyne Sauci­er. Het staat op de lijst om eind vol­gende week te bespreken voor onze blog­ger­sleesclub ‘Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur’. Door pro­jectwerkza­amhe­den lig ik wat achter momenteel met mijn recen­sies en omdat ik wil voorkomen nog verder achterop te ger­ak­en heb ik het boek gis­ter­avond laat toch maar openges­la­gen.

Eigen­lijk wilde ik een ander boek lezen. Van de bib­lio­theek heb ik Freud for his­to­ri­ans door Peter Gay enkele weken gele­den geleend en heb het bij­na uit. Als ik het nu niet uitlees dan is de kans groot dat er weken over­heen gaan voor­dat ik er weer tijd voor heb. Omdat er namelijk nog andere boeken liggen te wacht­en die ik hoor te bespreken.

Maar als ik heel eerlijk ben en ik zou geen andere ver­plichtin­gen hebben, dan zou ik miss­chien ook niet in het boek van Gay verder zijn gaan lezen. Want eerder op de dag zag ik op mijn bureau de twee delen biografie over Willem Fred­erik Her­mans liggen en die vra­gen er gewoon om om gelezen te wor­den. Het is niet slim dat ik ze zo promi­ment naast mijn pc heb liggen. Elke dag opnieuw herin­neren ze me eraan dat ik een kans gemist heb erin te begin­nen.

Trouwens, ’s avonds na het eten hebben we nog even het laat­ste stuk­je ver­film­ing van Cloud Atlas afgekeken. Dat was ver­loren tijd. Het was tot dan toe niet echt bij­zon­der wat we ervan gezien hebben en het werd er niet beter op. Althans dat vond ik omdat ik het boek door David Mitchell al gelezen had. Daar was ik toen­der­ti­jd hele­maal van onder de indruk. Tij­dens het uitk­ijken van de film zat ik daarom geregeld te denken waarom ik niet snel iets te lezen van Mitchell zou pakken nadat de film was afgelopen. Om de slechte smaak van de film weg te spoe­len zeg maar. Ik heb zelfs The thou­sand autumns of Jacob de Zoet in mijn han­den gehad. En Black Swan Green.

Het werd Het regende vogels door Joce­lyne Sauci­er.

Maar het had dus net zo goed de Geschiede­nis van de Rus­sis­che lit­er­atu­ur door Karel van het Reve kun­nen zijn. Of De tragiek van de bevri­jd­ing door Frank Diköt­ter. Of Het vroege werk van Jan Wolk­ers. Of Eat that frog! door Bri­an Tra­cy. Of, of, of…

Hoe gaat dat bij jul­lie?

vraag 19:
Ben jij ook zo bezig met de boeken die je nog wil lezen dat het soms moeil­ijk is om te kiezen?

Wat is jouw manier om de stapel nog te lezen boeken weg te lezen? Ga je er method­isch mee aan de slag door bijvoor­beeld het principe van ‘first in, first out’  toe te passen? Of heb je andere sys­te­men bedacht die het voor jou makke­lijk mak­en boek na boek te ver­slin­den zon­der dat je regel­matig besluiteloos voor je verza­mel­ing staat niet in staat een keuze te mak­en. Het kan natu­urlijk ook dat jij net als ik op een vergelijk­bare wijze worstelt met het enorme aan­bod aan boeken dat op ons wacht om gelezen te wor­den. Deel dan wat jouw frus­tratie is en hoe het  miss­chien bij tij­den je leesplezi­er kan ver­pesten. Net als iedere zondag kijk ik weer uit naar jul­lie inzendin­gen. Bij voor­baat al bedankt.

vraag201519
LC con­ver­sion | pho­topin

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 1850books – jaar 2015 – vraag 20 »

13 Comments

Goh, je hebt blijk­baar keuze te over. Niet zé… ik ook daar niet van. Vroeger stond ik dan voor de rij boeken, iene miene mutte… Tegen­wo­ordig niet meer. Dat waar ik op dat moment mee bezig bent zorgt er wel voor dat het juiste boek me in de han­den valt. Makke­lijk eigen­lijk. Al is het niet echt dé oploss­ing om de rij boeken die ik staan heb te doen slinken want ondanks die rij ben ik twee weken gele­den een vier­tal boeken gaan ontle­nen bij de bib­lio­theek. Boeken die ik al een hele tijd wou lezen, dat dan weer wel 🙂

Ah ja 🙂 Een ver­schil tussen Bel­gië en Ned­er­land. Op zich beteke­nen lenen en ontle­nen het­zelfde. Door­gaans gebruiken we, net als jul­lie, het woord ‘lenen’ voor alles en nog wat, het woord ‘ontle­nen’ daar­ente­gen gebruiken we heel spec­i­fiek als het gaat om het lenen van boeken, c.d.’s en dergelijke bij de bib­lio­theek.

Ooooh, zit het zo! Had hele­maal niet aan die mogelijkheid gedacht. Vond het juist zo’ n leuke vin­d­ing. En nu blijkt het voor jou heel nor­maal te zijn. Nou wie weet dat we het in Ned­er­land het er ook wat meer in kun­nen kri­j­gen. Wel een mooie ver­rijk­ing.

Geef een reactie