Losers

Voor­dat ik aansluit­ing zoek in de rij bij de kas­sa van de super­markt check ik een laat­ste maal het bood­schap­pen­li­jst­je. Maar goed ook, want min­i­maal twee din­gen zou ik anders ver­geten zijn.

Ter­wi­jl ik daar zo sta in het gang­pad tussen de fris­drank en het bier komt er een man van mid­del­bare leefti­jd voor­bij die ter­loops opmerkt of het een beet­je lukt met de bood­schap­pen. Jawel, mom­pel ik ver­baasd. Maar hij is niet in mijn antwo­ord geïn­ter­esseerd.

Los­er. Daar heb je toch een vrouw voor.

Zon­der zich nog om mij te bekom­meren pakt hij een six­pack uit het schap en is alweer verd­we­nen voor­dat ik een pakkende reac­tie heb ver­zon­nen. Ik kijk om me heen om te zien of zijn ver­wi­jt miss­chien aan iemand anders gericht was. Dat lijkt niet het geval te zijn. Dan maar op zoek naar de ont­brek­ende spullen die ik nog moet hebben.

Een­maal bij de kas­sa heb ik voor en achter me diverse man­nen staan. Alle­maal losers op de zater­dagocht­end.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets