20150527

Beco­me the Mas­ter of Change: 

Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behou­den. Al te vaak zul je dus na een tijd plots bemer­ken dat je nog steeds vast zit in de oude gewoon­te (omdat dit ten­slot­te zo gewoon voelt) in plaats van bezig te zijn een ver­be­te­ring door te voe­ren. Ik spreek uit ervaring.

Het was daar­om dat ik mezelf met­een inge­schre­ven had voor een exem­plaar van het nieu­we boek dat Leo Babau­ta in eigen beheer via Kick­star­ter van plan was uit te geven. Ergens eind vorig jaar was dat. Denk ik. In ieder geval was ik het allang weer ver­ge­ten. Net zoals som­mi­ge goe­de voor­ne­mens (waar ik offi­ci­eel niet aan doe) waar ik begin dit jaar alvast mee begon­nen was uit zich­zelf ver­dwe­nen waren zon­der dat ik het echt in de gaten had.

Van­daag viel dan als­nog onver­wachts het prach­tig vorm­ge­ge­ven Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge op de deur­mat. Leo was er klaar mee, en ik hope­lijk klaar voor.12 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *