Become the Master of Change

Deze blog­post is deel 1 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Som­mige din­gen vergeet je hele­maal. Om te veran­deren bijvoor­beeld. Je neemt je voor om een bepaalde slechte gewoonte uit te ban­nen en vast­ber­aden maak je een plan om deze veran­der­ing te bew­erk­stel­li­gen. Maar een gewoonte (en zek­er de slech­terik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behouden. Al te vaak zul je dus na een tijd plots bemerken dat je nog steeds vast zit in de oude gewoonte (omdat dit tenslotte zo gewoon voelt) in plaats van bezig te zijn een ver­be­ter­ing door te voeren. Ik spreek uit ervar­ing.

Het was daarom dat ik mezelf meteen ingeschreven had voor een exem­plaar van het nieuwe boek dat Leo Babau­ta in eigen beheer via Kick­starter van plan was uit te geven. Ergens eind vorig jaar was dat. Denk ik. In ieder geval was ik het allang weer ver­geten. Net zoals som­mige goede voorne­mens (waar ik offi­cieel niet aan doe) waar ik begin dit jaar alvast mee begonnen was uit zichzelf verd­we­nen waren zon­der dat ik het echt in de gat­en had.

Van­daag viel dan alsnog onverwachts het prachtig vor­mgegeven Zen Habits — Mas­ter­ing the Art of Change op de deur­mat. Leo was er klaar mee, en ik hopelijk klaar voor.

IMG_3872
~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tionLove moved me to write this for you »

12 Comments

Haha­ha, voor­lop­ig gaat mijn eigen boek er nog niet van komen. Het lukt me gewoon niet om een lan­gere peri­ode vri­jaf te nemen van mijn werk om er aan te kun­nen best­e­den. Het telkens tussendoor eraan werken heeft bewezen dat dat niet suc­cesvol gaat zijn.

Nu ben ik niet echt toe aan veel veran­der­ing maar het gaat me meer om het bestendi­gen van enkele kleine din­gen die ik anders wil doen. En buiten dat lees ik zijn blogs graag, dus was ik benieuwd naar zijn boek.

Geef een reactie