Hou het kinderlijk eenvoudig

Deze blog­post is deel 4 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Voor alle duidelijkheid, het startschot voor onze nieuwe dagelijkse rou­tine heeft nog niet gek­lonken. We hebben nog niets hoeven te doen. Is dat niet makke­lijk? En dat is pre­cies dat­gene waar we het van­daag over gaan hebben. Hoe mak­en we het onszelf zo makke­lijk mogelijk om de veran­der­ing die we willen invo­eren ook daad­w­erke­lijk tot een goed einde te bren­gen. Want dat laat­ste is waar het uitein­delijk om gaat: hoe houden we het vol. Starten lukt vaak nog wel.

Het aller­be­lan­grijk­ste is dat we ons bewust wor­den van het feit dat hoe ambi­teuzer we van start gaan hoe grot­er de kans is dat we al snel falen en afhak­en.

Leo Babau­ta haalt het voor­beeld aan van zijn eerste pogin­gen om met hard­lopen te begin­nen die jam­mer­lijk mis­luk­ten. De reden: van de ene op de andere dag plots 30 minuten gaan ren­nen. Typ­isch voor­beeld van de lat veel te hoog leggen. Al snel gaat het ons tegen­staan om de dagelijkse beproev­ing aan te gaan en vin­den we duizend-en-een excus­es om thuis te bli­jven. Voor we het door hebben zijn we weer in onze oude vertrouwde rou­tine van niet ren­nen terecht­gekomen.

Dit heeft te mak­en met

the truth about the mind when it comes to change: it’s a lit­tle child.
[p.18, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Onze ‘kinder­lijke geest’ zit niet te wacht­en op veran­der­ing. Het zal er alles aan doen om ons te over­tu­igen dat het veel beter is om er niet aan te begin­nen. En dus zit er maar één ding op: maak de drem­pel zo laag mogelijk. De kle­in­ste stap die je kunt bedenken is waarschi­jn­lijk de beste manier om te starten. Je ont­neemt je ‘kinder­lijke geest’ elk excu­us uit han­den om tegen te werken.

Van­daag gaan we dus voor de keuze die we eerder gemaakt hebben bedenken hoe we het begin zo makke­lijk mogelijk kun­nen mak­en1. Mijn keuze was om iedere dag 1 min­u­ut aan strekoe­fenin­gen te gaan doen. Het min­i­maal haal­bare moet toch wel zijn om enkele ver­plichte kniebuigin­gen te mak­en voor­dat ik mijn bed instap. Wat zal het voor jou zijn?

De bedoel­ing is dat we dit gaan vast­leggen in een Zen Habits Plan zodat we gelei­delijk aan gaan wen­nen aan het idee dat we een veran­der­ing gaan inzetten. Tot nu toe zie het Habit Plan voor mij er als vol­gt uit:

  • nieuwe dagelijkse rou­tine: 1 min­u­ut strekoe­fenin­gen
  • moti­vatie: het voorkomen van rug­prob­le­men wegens lang­durig zit­ten op kan­toor
  • kle­inst mogelijke stap om te begin­nen: enkele (5x) kniebuigin­gen voor het slapen gaan

De rest van de week zullen we verder gaan met het invullen van dit Zen Habits Plan voor­dat we daad­w­erke­lijk gaan begin­nen.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Hoe gemo­tiveerd ben jij om te veran­deren?Beloof dat je tijd vri­j­maakt »

  1. Nog geen keuze gemaakt? Bek­ijk dan hier de lijst en doe mee. 

  • Ai ai, nou heb ik geloof ik al een prob­leem 😉 Ik hou me al drie dagen aan mijn nieuwe rou­tine. De eerste dag was ik me daar weliswaar nog niet van bewust maar heb ik er toch ruim­schoots aan voldaan.

    • Het is geen prob­leem wan­neer je al begonnen bent en het tot nu toe net­jes uitvo­ert. Toch is het goed om een kleine stap te bedenken, want dat komt lat­er eventueel van pas wan­neer er lat­er om wat voor rede­nen dan ook de klad dreigt in te komen. We komen daar nog op terug, maar je hebt dan al een zoge­naamd fall-back plan tot je beschikking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets