Yes, we can change. Today!

Deze blog­post is deel 9 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Van­daag is het dan zover. We gaan voor de eerste keer de activiteit uitvo­eren die we onszelf willen aan­leren als een nieuwe gewoonte. Wan­neer de aan­lei­d­ing daar is die het begin vormt van je hart­slag (ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM) en de herin­ner­in­gen die je hopelijk hebt aange­bracht je er ook nog eens op attent mak­en dat het tijd is ga je als het goed is vanzelf begin­nen.

Hoe? Door gewoon­weg in beweg­ing te komen. Verzin een min­i­male han­del­ing die er voor zorgt dat je begint. Wil je met yoga begin­nen? Pak een kussen (dat al klaar ligt als herin­ner­ing) en ga zit­ten. Wil je gaan wan­de­len? Trek je schoe­nen aan (die al klaar staan als herin­ner­ing) en ga naar buiten. Wil je gaan schri­jven? Open je dag­boek (dat al klaar ligt als herin­ner­ing) en pak een pen.

Zorg ervoor dat die eerste han­del­ing zo makke­lijk mogelijk is. Dat is waar het om draait.

Voor mij betekent het dat ik gewoon een kniebuig­ing ga mak­en1. Vanu­it die sim­pele oefen­ing ga ik dan verder. Doe ik nog een paar kniebuigin­gen of ga ik een andere oefen­ing doen? Ik hoef alleen maar op de print­out te kijken (die al klaar ligt als herin­ner­ing) wat de oefenin­gen zijn waaruit ik kan kiezen. Het maakt alle­maal niet zo heel veel uit. Het voor­naam­ste feit is dat ik ben begonnen.

Move­ment begets move­ment. I’ve found this out in every habit I’ve attempt­ed — when you get start­ed, con­tin­u­ing is much eas­i­er. All you need to do is get mov­ing.
[…]
Move­ment begets move­ment, so just take the small­est first step.
[p.37, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Voor van­daag is het nog niet nodig om de volledi­ge activiteit te voltooien die we ons voorgenomen hebben. Het mag natu­urlijk wel. Beschouw dat je begonnen bent als je suc­ces voor deze eerst dag. Schri­jf dit op in je log­boek dat je vanaf van­daag gaat bijhouden en plan in dat je het mor­gen opnieuw gaat proberen. Dit is het moment waarop de veran­der­ing echt van start gaat. We spreken elka­ar mor­gen!

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« We zijn er bij­na…Omk­er­ing van feed­back loops »

  1. Ik moest wel een aan­pass­ing mak­en in mijn plan. In het week­end kom ik nor­maal gespro­ken niet ’s avonds thuis van kan­toor. Voor­namelijk omdat ik er ’s ocht­ends niet naar toe ga. Daarom heb ik voor de zater­dag sim­pel­weg het tijd­stip van 8 uur gekozen om de oefenin­gen te doen, en op de zondag com­bi­neer ik het met mijn hard­looprond­je. 

Geef een reactie