Spiegeltje, spiegeltje

Deze blog­post is deel 12 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Eind okto­ber 2014 liep ik mijn eerste halve marathon. Bin­nen de mijzelf opgelegde doel­stelling van max­i­maal 2 uur. Ik ben ervan over­tu­igd dat ik deze duur­loop aan me voor­bij had lat­en gaan was ik er niet over gaan bloggen. De twee weken er vooraf­gaande zat ik namelijk voor mijn werk in Cluj (Roe­menië) en had amper tijd om te trainen. Maar ik had mijn plan­nen al open­baar gemaakt en veel ent­hou­si­aste reac­ties gekre­gen zodat ik voor mijn gevoel het niet kon mak­en om te verza­k­en. Ik zou aan de start ver­schi­j­nen en de race uit­lopen.

Zie daar de kracht van bloggen!

Hav­ing a blog with read­ers is like hav­ing a jour­nal on steroids […]
[p.50, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Al eerder had ik deze kracht ervaren toen ik naar aan­lei­d­ing van een work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’ met een 100-dagen plan was begonnen. Ook toen besloot ik dit op mijn blog te delen met mijn lezer(s). De posi­tieve feed­back die ik kreeg heeft me geholpen dit plan tot een goed einde te bren­gen.

Het zijn deze aspecten die Leo Babau­ta zo aanspreken bij het bloggen:

  • het delen van de ken­nis die je gaan­deweg opbouwt over waar je mee bezig bent
  • jezelf een ver­plicht­ing opleggen om niet op te geven omdat je het in de open­baarheid hebt gebracht

Maar het aller­be­lan­grijk­ste in zijn ogen is toch wel dat je door het bloggen automa­tisch aan zel­fre­flec­tie gaat doen. Het is er inher­ent aan. En de reden dat het zo belan­grijk is bij het aan­leren van een nieuwe gewoonte ligt voor de hand: je bent con­tinu bezig om te overzien wat je hebt gedaan, hoe het je bevallen is, welke ver­gissin­gen je eventueel hebt gemaakt en hoe je die een vol­gende keer kunt voorkomen. Je houdt jezelf con­tinu een spiegel voor. Eigen­lijk is het één grote feed­back loop en we hebben al geleerd hoe die van doorslaggevend belang kan zijn voor eventueel suc­ces.

Daarom adviseert Leo Babau­ta om met een of andere vorm van bloggen te starten. Dit kan een korte dagelijkse aan­teken­ing (hoo­gu­it enkele zin­nen) in je Zen Habits plan zijn. Via social media of op je blog mag ook. Ligt dagelijks schri­jven je niet zo, dan kun je over­we­gen om een terugk­erend weke­lijks ver­slag van je vorderin­gen en bevin­din­gen op je blog te plaat­sen of als email naar vrien­den te ver­s­turen. Kijk wat jou het beste ligt en begin er van­daag nog mee.

Zelf bli­jf ik voor­lop­ig dagelijks bloggen over de lessen die ik leer uit Zen Habits en ben je benieuwd naar mijn vorderin­gen dan kun je hier terecht.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Schi­jn een lichie vol mind­ful­nessWeg met die ide­alen! »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets