Hefboomwerking

Deze blog­post is deel 20 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Na het voor mij iets te zwev­erige hoofd­stuk gis­teren over weer­stand, staan we van­daag weer met bei­de voeten op de grond. Voel je weer­stand om met je dagelijkse activiteit te begin­nen, zorg dan dat je in actie komt door een han­del­ing te kiezen die zo min mogelijk inspan­ning kost.

Weet je nog hoe we zijn begonnen nadat we het Zen Habits plan had­den opgesteld? Juist! Door in beweg­ing te komen.

Dat is ook de sleu­tel tot het over­win­nen van weer­stand. Uit eigen ervar­ing weet ik hoe ver­lei­delijk het is om ’s avonds aller­lei excus­es te verzin­nen om niet te gaan hard­lopen. Hoe het komt is moeil­ijk te zeggen maar soms zie je er als een berg tegenop. Geen man over­bo­ord als je een keert­je over­slaat, klinkt de stem van het duiv­elt­je op je link­er­schoud­er (ter­wi­jl een look-a-like van Al Bundy op je rechter­schoud­er alvast Net­flix opstart).

Ik heb mezelf aan­geleerd (net zoals ik het nu lees bij Leo Babau­ta) om ‘gewoon’ mijn ren­schoe­nen aan te trekken (plus korte broek en shirt­je) en naar buiten te gaan.

Just lace up your shoes and get out the door.
That’s so easy!
[p.80, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Al tij­dens het omk­le­den verd­wi­jnt de weer­stand. Op slechte dagen wan­neer ik echt hele­maal geen zin heb maak ik me tevens niet druk over wat ik die dag vol­gens schema van plan was. Anders haak ik soms alsnog af. Het gaat er voor­namelijk om dat ik het huis ver­laat en ga lopen.

Ver­vol­gens zie ik wel.

Wat blijkt dan in de meeste gevallen? Het valt reuze mee wan­neer ik die eerste passen heb gezet. Ik ver­baas me nog even waarom het me zo moeil­ijk viel van de bank op te staan maar al snel ben ik dat ver­geten en geni­et ik van het ren­nen en buiten zijn. Van mijn voorgenomen plan om deze keer rustig aan te doen zodat de aan­vanke­lijke weer­stand over­won­nen zou wor­den is niets meer over.

Het geeft alleen geen enkele garantie dat het de vol­gende keer wel vanzelf gaat.

Zoek daarom naar een kleine hef­boom die zon­der al teveel moeite jouw per­soon­t­je in beweg­ing weet te bren­gen. Bij mij bli­jft het die sim­pele kniebuig­ing waarmee ik over­al en alti­jd aan mijn rek- en strekoe­fenin­gen kan begin­nen. Heel een­voudig maar ontzettend krachtig. Ik kan geen enkele reden bedenken om het niet te doen. En daarmee is al het verzet meestal meteen gebro­ken.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Mijn eigen vorderin­gen leg ik hier vast.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« De eerste weer­standHier en nu »

2 Comments

Soms heb je net dat kleine duwt­je in de rug nodig (in de vorm van tips & tricks) om je in beweg­ing te houden.
Hoe dan ook, mocht je een onver­hoopt een dag­je over­slaan, zorg dan dat het je geen tweede keer overkomt 😉

Geef een reactie