Hitteplan

Deze blog­post is deel 27 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­teplan geeft aan dat bloggen boven de 30 graden afger­aden wordt. Wat te doen? Weliswaar is de tem­per­atu­ur iet­sjes geza­kt maar het is nog steeds plakkerig warm.

Nor­maal gespro­ken (of afgaande op de serie blog­posts van de afgelopen drie weken) is de verwacht­ing dat ik over Zen Habits ga bloggen. Maar ik twi­jfel. Van­daag ben ik bij deel IV aangekomen en daar­van is de inlei­d­ing als vol­gt:

Mas­ter­ing Change & The Heart of Any Prob­lem
In this sec­tion, we’ll go beyond the habit change we’ve been cre­at­ing and learn to mas­ter habit change, and change in any form. As we do so, we’ll learn to deal with the heart of any prob­lem: attach­ment and cling­ing.
[p.103, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Wat opvalt is dat de hoofd­stukken nu langer zijn dan in de vorige delen. Een beet­je jam­mer omdat ik tot nu toe elke avond slechts een korte voor­berei­d­ing nodig had om het hoofd­stuk door te lezen en te ver­w­erken in een nieuwe blog­post. Dat zal me nu niet meer lukken, zoals meteen van­daag al duidelijk wordt.

Ik denk daarom dat ik de fre­quen­tie van de blog­posts over Zen Habits terug ga schroeven. Miss­chien naar 2 of 3 keer per week. Zodat ik de infor­matie wat beter op me kan lat­en inwerken. Mijn vorderin­gen ron­dom de rek- en sterkoe­fenin­gen probeer ik wel de komende weken hier bij te houden omdat ik ze min­i­maal 4 weken moet uitvo­eren voor­dat het een echte nieuwe rou­tine is gewor­den.

Het dagelijks bloggen is me intussen weer goed bevallen. Eens zien hoe ik de vri­jgevallen ruimte kan opvullen met andere blog­posts die hopelijk de moeite waard zijn.

Maar voor nu allereerst nog even de oefenin­gen, douchen en dan zien of ik snel de slaap kan vat­ten. Mor­gen gaat om 5:30 uur de wekker weer voor een nieuwe werkdag.

~ ~ ~

De achter­grond bij deze serie blog­posts over Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change door Leo Babau­ta en mijn eigen vorderin­gen met betrekking tot het voor­taan dagelijks uitvo­eren van rek- en strekoe­fenin­gen zijn hier te lezen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Wees als waterSuper­man »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets